به گزارش  برنا؛ در حکم آرزو اشرافی زاده آمده است:

با عنایت به دانش، تجارب و سوابق ارزشمند سرکارعالی و پیرو ماموریت بلند مدت آقای مسعود باقرزاده کریمی برای خدمت در وزارت نیرو و موافقت شفاهی ریاست سازمان، به عنوان منصوب می شوید.

مقتضی است در چارچوب  وظایف، سیاست ها و تکالیف سازمان در حوزه بسیار با اهمیت تالاب ها و با استفاده از تمامی ظرفیت های کارشناسی و توان علمی و پژوهشی دانشگاهها و به منظور نیل به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی حداکثر اهتمام و تلاش خود را مبذول نمایید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و الطاف لایزال الهی در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

پیش از این مسعود باقرزاده کریمی این سمت را بر عهده داشت،  آرزو اشرفی زاده نیز به عنوان معاون دفتر حفاظت و احیای تالاب ها مشغول فعالیت بوده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: