به گزارش برنا؛ در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای شهر و در جریان بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی سازمان زیباسازی شهر تهران مجید فراهانی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را قرائت کرد.

 فراهانی در ابتدا گفت :ما بیش از 60 گزارش حسابرسی در نوبت بررسی صحن داریم. گزارش حسابرسی 15 سازمان در سال 94، 95 و 96 تکمیل و به هیات رئیسه ارائه شده است.

فراهانی افزود:حسابرسی از سازمان زیباسازی شهر تهران در سال 94 توسط موسسه حسابرسی شاخص اندیشان با درجه کیفی الف انجام شد. حسابرس منتخب شورا با ذکر 15 بند (بندهای 4 تا 18 (به عنوان مبانی اظهار نظر مشروط بر مواردی که تحریف صورتهای مالی و محدودیت در رسیدگی در مجموع و یا به تنهایی دارای اثر با اهمیت ولی غیر اساسی بر صورت مالی باشد گزارش حسابرسی خود را به صورت مشروط ارائه کرده است. گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر گردیده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد.

او ادامه داد:علاوه بر این حسابرس منتخب شورا به استثناء آثار موارد مندرج در بند 4 ،وضعیت مالی سازمان زیباسازی شهر تهران و عملکرد مالی و جریان وجوه نقدی آن را برای سال مالی مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طیق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارزیابی کرده است. گزارش مطلوب یک نوع گزارش است که در مواردی که حسابرس به این نتیجه برسد که صورت مالی واحد مورد رسیدگی وضعیت مالی نتایج عملیات و تغییرات در در وضعیت مالی را از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد اظهارنظر مقبول یا تعدیل نشده موقعی صادر می گردد که صورت مالی عاری از تحریف با اهمیت باشد.

فراهانی افزود: ارزیابی ما از گزارش حسابرس این است که کلیه صورتهای مالی وگزارش حسابرس منتخب شورا درباره این سازمان نشان دهنده عدم رعایت شفافیت درصورت های مالی وقراردادها و در مباحث مالیاتی است. به طوری که سازمان زیباسازی شهر تهران مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را نیز رعایت نکرده است.

در ادامه جهانگیری رضایی حسابرس منتخب شورا گزارش خود را به اعضا ارائه داد. او گفت: این گزارش مربوط به سال 94 است. با تلاش شورا در حال حاضر انتخاب حسابرس برای حسابرسی سال های دیگر شهرداری تهران به روز شده و الان برای سال 99 حسابرس منتخب شورا تعیین شده و  بخش های عمده نواقص ذکر شده در گزارش ذکر شده در سنوات قبل رفع شده است.

رضایی گفت: به نظر این موسسه به استثنای موارد مندرج بند 4 صورت های مالی یاد شده وضعیت مالی سازمان زیباسازی شهر تهران در سال 94 و عملکرد مالی و جریان های نقدی سازمان برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طبق ضوابط گزارش گری موضوع قرارداد نشان می دهد.

در ادامه سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مقام موافق با گزارش کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بر اساس ماده 71 وظیفه ما این است که به نمایندگی از حقوق شهروندان صورت های مالی سالیانه شهرداری  و سازمان های وابسته از موضع وکلای صاحبان سهام با استفاده از انتخاب حسابرس رسمی کنترل کرده و اظهار نظر کنیم.

رسولی افزود: در مواردی حسب گزارش حسابرس به صورت واضح و آشکار حقوق شهرورندان توسط ارکان وقت سازمان مورد صیانت قرار نگرفته است. دربند 16 گزارش  حدود 141 میلیارد ریال از قراردادهای منعقده سال مالی مورد نظر  به صورت ترک تشریفات بوده  که ما باید بدانیم دلایل این ترک تشریفات چیست. البته قانون مناقصات عمومی این حق را به مقامات تصمیم گیر دادن اما ما به عنوان مجمع باید از چرایی آن آگاه باشیم لذا یکی از بندهایی که کمیسیون بودجه توضییح خواستن از مدیرعامل فعلی است. 

او ادامه داد: در بند 14  گزارش مبلغی از منابع درامدی سازمان وصول شده ولی بر خلاف قانون به حساب خزانه متمرکز شهرداری واریز نشده و تقاضا کردیم که ظرف یک ماه گزارش رسمی آن داده شود و نسبت به واریز این مبلغ اقدام کنند. دربند 12 باغ اتحادیه از محل منابع این سازمان خریداری شده اما هنوز پس سال ها سند آن به نام شهرداری و سازمان زیبا سازی صادر نشده است.

نوع اقداماتی که باید صورت گیرد از این جنس است. مورد دیگر بند 3 - 8 است. طبعا حسابرس محترم در رسیدگی به صورت های  مالی در بحث اسناد دریافتنی به این نیتجه رسیدن بخش قابل توجهی از مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی وصول نشده است یا بدون مطالعات لازم در ردیف مطالبات مشکوک الوصول گزارش شده است.

پیشنها ما این است که ظرف سه ماه سازمان مربوطه گزارش این دست از مطالبات را بدهد. از منابه سازمان خرج تبلیغاتی شده از از ماموریت های آن نبوده است. پیشنهاد می شود. نسبت به پیگیری این مطالبات به عنوان مصوبات شورای شهر رای مثبت داده شود انجام این حسابرسی ها به سرانجام برسد و ثمربخش باشد.

در ادامه گزارش و پیشنهادات کمیسیون برنامه و بودجه به رای گذاشته شد و با 14 رای موافق به تصویب رسید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: