یازدهمین طرح ظفر (اولین طرح سال ۱۴۰۰) روز یکشنبه در ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برگزار شد.

لینک کوتاه خبر