به گزارش برنا‌؛ سید مرتضی احمدی، مبدع و مجری سیستم بهره ور پایدار و مشاورعالی اجرایی پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان درگفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به نحوه سیستماتیک واکسیناسیون کرونا گفت: از آغاز ورود ویروس کووید۱۹ به کشور، نبود امکان اشراف جامع و مانع به وضعیت موجود و پیامدهای آن، باعث سردرگمی، سعی و خطاهای بسیار، تصمیم های غیر کارشناسی و مواردی از این قبیل گردید که در کل، مدیریت بحران کشور را به چالش های کشاند. 

او افزود: در این حال اکنون وضعیت موجود را تنها و تنها واکسیناسیون جمعی می‌تواند به ثبات رساند و در این راه با توجه به تجربه های حاصل از اپیدمی های پیشین، برنامه‌ریزی و اجرای واکسیناسیون به صورت سیستماتیک باکارایی و اثربخشی پایدار، راه حلی مطمئن و مداوم برای ایجاد آرامش و آسایش مردم شریف و صبور کشور به همراه دارد.

احمدی تصریح کرد: در اجرای این روش، چنانچه متوسط هر خانوار ایرانی را ۵ نفر در نظر بگیریم می‌توان با واکسینه کردن ۴ نفر از هر خانوار، یک نفر را معاف نموده و تنها با تست منظم کرونا بانتیجه منفی، آن شخصی که در خانواده آسیب پذیر است مانند سالمندان، افراد دارای بیماری های خاص، نوزادان و افرادی از این دست که تزریق واکسن در آن ها دارای نتایجی با ریسک بالا است، از سرایت بیماری مصون می مانند بنابراین با مفروضات فوق و تعمیم آن در کل کشور، حدوداً چهار پنجم جمعیت کشور نیازمند واکسیناسیون بوده و باقی مانده افراد، تنها با تست کرونای منفی در مدت معین، روند پایان این پاندمی مهلک را رقم می زند‌ البته این روند درخصوص افراد دارای اولویت مانند کادر درمان و وابستگان مستثنی است. 

مشاورعالی اجرایی پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: امید که ظل عنایات الهی در این ماه رحمت و برکت، شرایط برای مهیای تعداد دوز واکسن لازم در کشور ایجاد و کلیه موانع و مشکلات در سالی که با نام پشتیبانی ها و مانع زدایی ها مزین است به سرعت رفع شود.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: