رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در دویست و نود و هشتمین جلسه شورای شهر تهران طی تذکری به وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری گفت: حدود یک سال و نیم پیش شورای شهر تهران، شهرداری را ملزم کرد که ظرف یکماه نسبت به اصلاح خط آسمان در طرح تفصیلی اقدام کند، شهرداری تهران طی چند ماه به بررسی کارشناسی و تخصصی موضوع پرداخت و پس از برگزاری صدها جلسه در کمیسیون شهرسازی و حوزه شهرسازی و معماری شهرداری، نهایتا این موضوع به تصویب کمیسیون ماده 5 رسید.

سالاری ادامه داد: شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران، این مصوبه را دارای تغییرات اساسی نسبت به طرح تفصیلی دانست و تصویب این طرح در دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری را الزامی کرد اما متاسفانه این موضوع چندین ماه است که در دستور جلسات دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مانده است.

وی افزود: ما در کمیسیون شهرسازی و معاونت شهرسازی و معماری و حتی شهرداری تهران بارها این موضوع را پیگیری کرده ایم اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است، از آنجاییکه این طرح در راستای تحقق عدالت اجتماعی و جبران عدم النفع مناطق غیربرخوردار است و چندین هزار نفراز شهروندان تهرانی در انتظار اجرای این طرح هستند و کار کارشناسی زیادی برای این طرح انجام شده، از ریاست شورای شهر  و شهردار تهران درخواست دارم، جلسه ای در این خصوص با وزیر راه و شهرسازی برگزار کنند تا بتوانیم عدم النفع  چندین هزار پارسل و ملک را در  راستای اجرای عدالت اجتماعی برآورده جبران کنیم.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: