به گزارش برنا؛ مهدی جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان مطلب فوق گفت: مجوز بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در شهرداریها پیش از این برای شهرداری قم، شهرداریهای استان های خراسان جنوبی و هرمزگان هم صادر شده است و از استانداری ها و شهرداریها خواسته شده تا ضمن ارسال اطلاعات مورد نیاز این موضوع، زمینه سرعت گرفتن روند اعطای مجوز به کارگیری نیروی قرارداد کار معین در تمامی شهرداری‌ها را فراهم نمایند تا از این فرصت برای ساماندهی نیروی انسانی شهرداری‌ها به نحو مناسبی بهره بگیریم.

او با بیان اینکه در استان کرمان برای ۸۸ نفر از کارکنان شهرداری های استان کرمان مجوز بکارگیری نیروی قرارداد کارمعین صادر شده، گفت: بررسی صدور مجوز شهرداری کرمان پس از برگزاری آزمون کتبی و ارزیابی شاخص های مربوطه و انجام فرایندهای لازم مورد بررسی و مجوز بکارگیری نیروی قرارداد کار معین در این شهرداری نیز در سقف تعیین شده صادر خواهد شد.

او در ادامه اظهار کرد: این مجوز از میان افراد واجد شرایط که به صورت غیرمستقیم در شهرداری‌ها در حوزه ستادی، مناطق و سازمان‌های وابسته در مشاغل کارمندی مشغول به کار بوده اند، بر اساس ارزیابی شاخص های تعیین شده شامل مدرک تحصیلی، سابقه خدمت و مصاحبه کتبی، به ترتیب نمره فضلی و رعایت شرایط احراز در سقف سهمیه تخصیصی سازمان اداری واستخدامی کشور اعطا شده است.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: