به گزارش برنا؛ محمد صیادی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) نیمی از افراد تحت حمایت زنان سرپرست خانوار هستنداستان قزوین گفت: ۵۵ درصد از افراد تحت حمایت را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که ۳۷ درصد آنان به دلیل فوت سرپرست، ۲۱ درصد به دلیل ازکارافتادگی، ۱۰ درصد به دلیل مطلقه بودن و یک درصد هم خانواده زندانیان هستند.

صیادی افزود: تعداد مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان قزوین، اعم از مددجویان کمک معیشت بگیر و مددجویان تبصره ۱۴، از ۳۰ هزار و ۸۰۶ خانوار در سال ۹۸ به ۳۲ هزار و ۳۲ خانوار در سال ۱۳۹۹ رسید که به لحاظ تعداد خانوار حدود چهار درصد و به لحاظ جمعیت ۵،۶ درصد رشد داشته است.

او اضافه کرد: بررسی آمار مددجویان نشان می‌دهد که از مجموع مددجویان تحت حمایت ۱۶ هزار و ۹۰۵ خانوار زن سرپرست خانوار در سال ۱۳۹۹ به ۱۷ هزار و ۵۷۷ خانوار افزایش یافته که رشد چهار درصدی داشته است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان گفت: در حال حاضر نسبت جمعیت مددجویان تحت حمایت این نهاد به جمعیت کل استان چهار و ۹ دهم درصد و نسبت خانوار مددجویی تحت حمایت به کل خانوار استان ۸.۱ درصد است.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: