به گزارش گروه خبر خبرگزاری  برنا ؛، اصغر دالوندی  گفت: سازمان نظام پرستاری به دنبال اصلاح قانون این سازمان است و تعدادی از نمایندگان مجلس برای اصلاح آن امضا جمع‌آوری کرده‌اند که در سال آینده سعی خواهیم کرد آن را در صحن علنی مجلس مطرح کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: با اصلاح قانون، سازمان مشورتی به سازمان اجرایی تغییر می‌یابد.

وی درباره پیگیری توقف برخی طرح‌های مربوط به پرستاری که در سال‌های اخیر پیشنهاد شده است، به پانا گفت: این طرح‌ها همچون تربیت پرستار بیمارستانی و آموزش سلامت از راه دور و .... که وزارت بهداشت مطرح کرده است را بارها و اخیرا با ارسال دو نامه به وزیر بهداشت پیگیری کرده‌ایم که امیدواریم نتیجه‌بخش باشد.