به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ رییس شورای اسلامی شهر تهران، در خصوص کاهش آلودگی هوای تهران گفت: گرمایش و خودرو محوری متهمان اصلی آلودگی هوا، توسعه حمل و نقل عمومی کارا،  راه نجات تهران است. همچنین مسئولین هم باید از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: