به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛  رییس شورای اسلامی شهر تهران در یکصدو هشتادمین جلسه شورا با اشاره به روز قانون اساسی اظهار داشت: دقیقا چهل سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 می گذرد، قانون اساسی یک میثاق ملی است و بالاترین سندی است که میان ملت وحاکمیت برای تحقق اهداف نظام و وظایف و اختیارات حکومت و اجزای آن منعقد می شود.

محسن هاشمی با بیان اینکه قانون اساسی ایران، با وجود برخی انتقادات جزئی، چه در زمان تصویب و چه امروز در مجموع متنی مترقی و دربردارنده حقوق اساسی ملت می باشد اظهار داشت: اگر با دقت و درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات امروز جامعه ما در حوزه معیشت، بهداشت، آموزش، آزادی های مدنی و سیاسی تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: امروزه دو جریان افراطی و تفریطی، قصد تضعیف قانون اساسی را دارند، یک جریان می خواهد با حذف و تضعیف ارکان مترقی قانون اساسی، کشور را به سوی تحجر و انحطاط ببرد و جریان دیگر می خواهد با حذف قیود اسلامی، جامعه را بسوی درگیری و تضعیف استقلال و حاکمیت ملی سوق بدهد.

رییس شورا تاکید کرد: همه شهروندان و جریانات سیاسی باید بپذیرند که اجرای بی کم وکاست قانون اساسی فعلی، می تواند تامین کننده امنیت، آزادی و حقوق ملت و حاکمیت باشد و اگر جایگاه همه ارکان قانون اساسی در همان حد که در این سند میثاق ملی تصریح شده است، پاس داشته شود، توزان و تعادل در مدیریت کشور برقرار می گردد.

محسن هاشمی در ادامه سخنان خود افزود: در قانون اساسی ملت و حاکمیت حقوقی مشخص دارند و بین اجزای حاکمیت از مقام رهبری تا قوای سه گانه و سایر دستگاههای اجرایی، نظامی و نظارتی روابطی منظم و مهندسی شده وجود دارد که باید حق و وظیفه هر جایگاه بدرستی تبیین و اجرا شود، از جمله شوراها که فصل هفتم قانون اساسی به آنها اختصاص یافته و متاسفانه با سپری شدن چهل سال، تنها یک چهارم وظایف قانونی به شوراها تفویض گردیده است.

به اعتقاد وی ناآرامی های اخیر نشان داد که اگر از قانون اساسی تنازل و به مفاد آن بی توجهی کنیم، فصل مشترک و جای دیگری برای ایجاد یک میثاق وتوافق ملی باقی نمی ماند و بخش عمده نارضایتی و مشکلات امروز مردم به پاس داشته نشدن حقوق آنها در قانون اساسی بازمی گردد، حقوقی که برای هر شهروند ایرانی از نظر آموزش، بهداشت، معیشت، اشتغال، مسکن و فعالیتهای مدنی وسیاسی در فصول و اصول مختلف قانون اساسی تصریح شده است.

رییس شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: اگر می خواهیم نظام و ایران اسلامی بماند، باید صدای نارضایتی و مشکلات مردم را بشنویم و فراتر از تظاهر و تبلیغات به آن توجه کنیم، از تضییع حقوق عمومی که تنفس هوای پاک یکی از نخستین مصادیق آن است بپرهیزیم و با مردم صادق و در برابر آنها متواضع باشیم.

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: