به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛  محمد مهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورش و جوانان در صفحه اینستاگرام خود ضمن تقدیر از اقدامات سازمانهای مردم نهاد در روز های کرونایی، نوشتروزگارى بود که تا تهدید تجاوز دشمن به خاک کشور باقى بود هیچ رزمنده اى آرام نمى نشست. اکنون هم مکتب میهن پرستى و وطن دوستى در میان جوانان ایرانى و آینده سازان فردا به جد باقیست. همین جوانانى که جان و تمام توانشان را در مبارزه با ویروس کرونا در دستان گرفته اند.

او افزود: روزهاى گذشته تصاویرى از اقدامات سازمانهاى مردم نهاد جوانان را منتشر کردم و اینبار هم بخش دیگرى را به نمایش مى گذارم. اما در حقیقت این تصاویر حق مطلب کثرت فعالیت هاى جوانان و شوق همت ایشان را ادا نمى کند. ارائه تمام اقدامات ایشان نیاز به ساعت ها تصویر و متن دارد. اما یقینا جوانان تا ریشه کن شدن کامل ویروس منحوس کرونا با همین قدرت در کنار هموطنان خواهند ایستاد و پس از آن هم به هر طریق دیگرى به محافظت از کشور خواهند پرداخت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: