به گزارش خبرگزاری برنا؛ میزان شیوع و بیماری‌زایی ویروس را این آزمایش به شما نشان می‌دهد.

   فعلا نمی‌تواند به شما بگوید که دربرابر کووید19 ایمن هستید یا خیر.

   بهتر است دو تا سه هفته پیش از شروع علایم انجام شود.

   پاسخ سیستم ایمنی بدن به عفونت را نشان می‌دهد.

   دو نوع آنتی بادی igM و igG را اندازه می‌گیرد.

   می‌تواند به روش درمان پلاسمادرمانی کمک کند.

   مواجهه فرد با ویروس در گذشته را نشان می‌دهد.

   وجود خود ویروس را بررسی نمی‌کند.

   ارزش تشخیصی ندارد.

   یک آزمایش سریع‌خوانی است.

اگر جواب تست منفی باشد یعنی: 

   برای مدت کوتاهی آلوده بوده‌اید. (منفی کاذب)

   به ویروس آلوده نشده‌اید.

   مدت زمان کافی از آلوده شدن شما نگذشته است .(منفی کاذب)

اگر جواب تست مثبت باشد یعنی:

   نوع دیگری از ویروس کرونا را گرفته‌اید. (مثبت کاذب)

   شما کووید-19 داشته‌اید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: