به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ معاون  درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در این خصوص گفت: در راستای ارتقای کمی و کیفی در رسیدگی به فعالیت های افراد غیرمجاز و مداخله گر در امور پزشکی ،طی بازدید کارشناسان نظارت بر درمان، یک مرکز غیرمجاز لیزر درمانی در خرم آباد کشف و با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی پلمپ شد.

پزشکی افزود: پرونده ای این مرکز غیر قانونی جهت بررسی و ادامه روند قضایی به مراجع قضایی ارجاع گردید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: