به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ محمدخانی روز سه شنبه  در خصوص نحوه ذبح دام در عیدقربان ،اظهار کرد: براساس تصمیم ستاد ملی مقابله با بیماری کووید 19 ،ذبح دام در عید قربان امسال منحصرا" می بایست در کشتارگاههای دام انجام پذیرد.لذا جهت اجرای این مهم وجلوگیری از مخاطرات بهداشتی 15 اکیپ نظارتی بازرسی ثابت و17 اکیپ سیار و 12نفر ناظر شرعی از ساعت 7 صبح تا 13عصر برکشتار دام های قربانی در 9 واحد کشتارگاهی سراسر استان نظارت های بهداشتی وشرعی را اعمال می نمایند.

او افزود: لذا جهت نظارت بهینه وانجام پروتکل های بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی بویژه فاصله گذاری اجتماعی ،نیاز به هماهنگی های بین بخشی با سایر دستگاههای مربوطه می باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: