آنچه ثبت هورامان را از سایر ثبتهای یونسکو در ایران مجزا می کند، تلفیق فرهنگ و تاریخ و طبیعت بطور همزمان است'سایر ثبتها بطور مطلق یا فرهنگی - تاریخیست و یا طبیعی.این واقعه قریب الوقوع موجب دسترسی منطقه هورامان به صندوق مالی یونسکو،بازاریابی گردشگری در سطح جهانی برای هورامان و حفظ و توسعه زیرساختهای آن و جبران خسارتهای طبیعی و انسانی به این منطقه می گردد.تا همین صدسال پیش مناطق سه گانه هورامان با هم گهگاهی در نزاع و جنگ نیز بوده اند ولی ناگفته نماند که بخش مهمی از ارتش ملک محمود برزنجی،تنها پادشاه معاصر کورد نیز توسط هورامان تامین گردید و اما امروز همه دست در دست هم در حال کوشش جهت ثبت این منطقه مهم در یونسکو هستند.این واقعه را پیشاپیش به  همه کوردستان و هورامی ها چه در هورامان چه در سرزمینهایی که در طول تاریخ میزبان کوچشان بوده اند از جمله کندوله کرمانشاه 'قلعه قروه و شمال ایران تبریک عرض می نمایم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: