به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛ محمدرضا صفی خانی روزیکشنبه با اعلام این خبر به رسانه ها ،اظهار کرد: روز گذشته در پی گشت مشترک با حضور کارشناسان سازمان صمت ، سپاه ، اماکن، بهداشت ، تعزیرات حکومتی مقادیر زیادی سموم وبذر کشاورزی در یک انباری واقع در شهر خرم آباد احتکار شده بود، کشف شد.

اوافزود : ارزش ریالی این میزان سموم وبذر کشاورزی کشف شده 6 میلیارد تومان برآورد شده است.

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان لرستان به تخلفات این انبار کشف شده اشاره کرد وگفت: این تخلفات شامل عدم ارائه فاکتور، عدم درج قیمت محصول می باشد، پرونده احتکار تعیین تکلیف می شود و در اختیار مراجع قانونی قرار می گیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: