به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان، خالد جعفری در جلسه تامین مالی طرح های سرمایه گذاری، اظهار داشت: بانک ها بخشی از روند حمایت از سرمایه گذاری هستند و اگر کاری هم در استان شده به کمک بانک ها انجام شده است.

وی از بانک های استان خواست در پرداخت تسهیلات از محل منابع داخلی، انعطاف داشته باشند و به آنها اطمینان داد با توجه به سازوکارهای موجود، پول بانک ها بازخواهد گشت.

جعفری خاطرنشان کرد: ما به عنوان دولت حامی بانک ها و منافع آنها نیز هستیم و مسائل آنها را درک می کنیم اما باید تغییری ایجاد شود که بتوانیم به سرمایه گذاری در استان کمک کنیم.

وی افزود: در بحث حمایت بانک ها از سرمایه گذاری، بر شخص خاصی اصرار نداریم بلکه هدف ما حمایت از سرمایه گذاران واقعی است.

معاون اقتصادی استاندار از مدیران اجرایی و مدیران بانک ها خواست با تعامل به میدان بیایند و کمک کنند تا سرمایه گذاران اهل کار وارد عرصه شوند مبادا متقاضیان گمان کنند بانک و دستگاه های اجرایی باهم در تقابل هستند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: