به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛  معاون بهداشت و دبیر ستاد مبارزه با "کرونا" دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن اشاره به آخرین آمار ابتلا به کرونا در لرستان تعداد کل نمونه های ارسالی را  118هزار و037موردو تعداد کل جواب داده شده را  114هزار 614مورد عنوان کرد و گفت: جمع تجمعی مثبت نیز  40هزار 816و تعداد کل منفی   73هزار 716موردبوده است .

  کوشکی جمع تجمعی فوتی مثبت  813نفربرشمرد و این آمار را تا پایان روز هشتم آبان ماه  اعلام کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: