به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ کوشکی روز چهارشنبه ضمن اشاره به آخرین آمار ابتلا به کرونا در لرستان به رسانه ها، اظهار کرد:  تعداد کل نمونه های ارسالی به آزمایشگاه های استان  129هزار و 609نمونه وتعداد کل جواب داده شده 126هزار و847نمونه بوده است.

او جمع تجمعی مثبت را  47 هزار و540 و تعداد کل منفی را  79هزار و295نمونه عنوان کرد و افزود: همچنین جمع تجمعی فوتی مثبت تاکنون به 944نفررسیده است.

به گفته معاون بهداشت علوم پزشکی لرستان  این آمار تا پایان روز نوزدهم آبان ماه است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: