به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان، خلیل رنجبر رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با تأکید بر اهمیت  تقویت وتربیت حواس بینایی ،شنوایی ولامسه دردانش آموزان دیرآموز اظهار کرد : تقویت مهارت های تحصیلی دانش آموزان دیر آموز پایه های اول تا سوم ابتدایی مدارس عادی از مهم ترین برنامه های آموزش وپرورش استثنایی استان است .

رنجبر گفت: از این تعداد یک هزار و139 نفر در برنامه سنجش سلامت وآمادگی تحصیلی نوآموزان بدوورود به دبستان و 856 نفر نیز در برنامه سنجش سلامت وآمادگی تحصیلی نوآموزان پیش دبستانی دیرآموز تشخیص داده شدند .

وی افزود: دانش آموزان دیر آموز در مقایسه با هم سالان خود در مهارت های شناختی، روانی و حرکتی ضعیف تر عمل می کنند از این رو برنامه ها و تمهیدات خاصی را جهت سازگاری تحصیلی آنان باید رعایت واجرا کرد .

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان با اشاره به تهیه بسته تخصصی آموزشی ویژه دانش آموزان دیرآموز پایه اول در آموزش وپرورش استثنایی با مشارکت معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش استان عنوان کرد: شناسایی نیازها و ویژگی های دانش آموزان دیرآموز،اجرای آموزش فردی شده وارائه راهبردهای آموزشی در این بسته آموزشی تشریح وتببین شده است .

وی گفت : کلاس های تلفیقی راهی برای شکوفایی توانایی های بالقوه دانش آموزان دیرآموز است ، به شرط آنکه معلمان در ارتباط با این کودکان آنها را درک کنند و با توجه به نیازهای ویژه این دانش آموزان به سازگاری اجتماعی، عاطفی و پیشرفت تحصیلی آنها کمک کنند.

رنجبر با تأکید بر مشارکت وآموزش والدین همگام با آموزش وبرنامه ریزی برای دانش آموزان وتأثیر مهم خانه وخانواده بر میزان یادگیری دیر آموزان تصریح کرد :آگاه سازی اولیا درباره مسائل و مشکلات رفتاری در مدرسه و عواقبی که احتمالاًبرای دانش آموزان ،مدرسه وجامعه پیش خواهد آمد بسیار حائز اهمیت است .

وی گفت: دیر آموزان که 10 تا 13 درصد جامعه دانش آموزی را به خود اختصاص می دهند به عنوان یکی از مشکلات اساسی آموزشی دوره ابتدایی محسوب شده و معمولاً نمی توانند در تحصیل ویادگیری مطالب همگام با سایر هم کلاسی های خود حرکت کنند.

رنجبربا بیان اینکه بهره هوشی دانش آموزان دیرآموز در محدوده طبیعی ضعیف است وهوشبهرآنان معمولاً یک انحراف معیار پایین تر از هوش عادی می باشد، افزود: بهره مندی ازخدمات مشاوره ای،آموزش والدین، ارائه خدمات ویژه آموزشی، تسلط، توانمندی وکارآمدی معلمان خطر حذف شدن این دانش آموزان در جریان آموزشی را کاهش می دهد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: