به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، علی مرادی نور اظهار کرد:این تعداد عنوان کتاب در تیراژ 839 هزار و800 جلد چاپ شده است.

 وی افزود : از این تعداد عنوان کتاب منتشر شده 744 عنوان تالیف ، 135 عنوان ترجمه، 815 عنوان چاپ اول و 64 عنوان تجدید چاپ بوده است و از این تعداد 56 عنوان در زمینه کودک و نوجوان بوده است.

مرادی نور تصریح کرد: فعالیت 235 ناشر درکنار حضور نویسندگان و مترجمان ارزشمند در البرز ظرفیتی را در این استان ایجاد کرده است که شاهد جایگاه مناسبی در زمینه تولید و چاپ کتاب در کشور باشیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: