به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛طی حکمی از طرف وزیر راه و شهرسازی  وحید کرم الهی به عنوان سرپرست این راه وشهرسازی لرستان منصوب شد.

 گفتنی است؛  وحید کرم الهی پیش از این معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان را برعهده داشت.

همچنینی یادآوری می شود؛پیش از این رضا خالقی عهده دار مدیرکلی راه وشهرسازی لرستان بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: