به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛  مریم کوشکی روز پنج شنبه  به رسانه ها ،اظهار کرد: تا این تاریخ، 207 هزار و933نمونه مشکوک تست مخاطی کرونا به آزمایشگاه های تشخیص استان ارسال و از این تعداد پاسخ 65هزار و 922مورد اعلام شده است.

او بیان کرد: از این تعداد نمونه ارسالی به آزمایشگاه های مرجع استان 140هزار و 770 مورد منفی بوده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: تاکنون یک هزار و 339 نفر از مردم این استان به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده اند.

کوشکی با تاکید بر تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی به مردم هشدارداد:  عادی انگاری سبب خیز مجدد بیماری خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: