به گزارش برنا؛ محمدجواد دهقانی درباره آخرین اطلاعات دریافت شده از سامانه نماگر کووید۱۹ گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید-۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) نشان می دهد میزان افزایش جمعیت بیماران که در آبان ماه از حدود ۲۸۰ هزار نفر به ۳۳۰ هزار نفر در آذر افزایش و در دی ماه به کمتر از ۱۸۴ هزار نفر کاهش یافته بود، بار دیگر در بهمن ماه به ۲۰۸ هزار نفر افزایش یافت.

دهقانی گفت: به طور متوسط روزانه در آبان ماه حدود ۹ هزار و ۴۰۰، در آذرماه حدود ۱۱ هزار نفر، در دی ماه حدود ۶ هزار و ۱۰۰ و در بهمن ماه ۶ هزار و ۹۳۰ نفر به جمع مبتلایان اضافه شده است. بدین ترتیب، میزان متوسط رشد روزانه مبتلایان کشور که در آبان ۱.۴۱ درصد، آذرماه ۱.۱۳ درصد و در دی ماه به ۰.۴۹ درصد کاهش یافته بود، در بهمن ماه با ۰.۵ درصد تقریبا ثابت ماند؛ این در حالی است که میزان متوسط رشد روزانه بیماری در دی‌ماه به کمترین میزان خود از ابتدای شیوع بیماری در کشور رسید و انتظار می رفت این نرخ کاهشی در بهمن نیز ادامه داشته باشد.

 

جایگاه ششم ایران در رشد متوسط کرونا

 

وی افزود: ایران از نظر میزان متوسط رشد بیماری در میان کشورهای درگیر این بیماری (۱۳ کشور همزمان در انتشار کووید -۱۹ چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا در جایگاه ششم قرار گرفته است

دهقانی گفت: ثابت ماندن تقریبی میزان رشد متوسط روزانه بیماری کشور در میزان ۰.۵ درصد در بهمن ماه در حالی رخ داد که این میزان برای ۱۳ کشور یاد شده روند کاهشی داشت؛ به طوری که انگلیس (از ۱.۷۹ درصد به ۰.۵۵ درصد)، کانادا (۱.۱۷ درصد به ۰.۵۱ درصد)، آلمان (از ۱.۰۵ درصد به ۰.۴۶ درصد) و آمریکا (از ۱.۰۳ درصد به ۰.۴۷ درصد) در دی نسبت به بهمن روند کاهشی داشتند. بر اساس بررسی ها، ایران در میان ۲۹ کشور دنیا با جمعیت مبتلای بالا (بیش از ۶۰۰ هزار نفر) از نظر میزان متوسط رشد روزانه شیوع بیماری در دی ماه در جایگاه ۲۱ بود که به جایگاه ۱۴ در بهمن رسیده است.

 

میزان افزایش جمعیت فوتی های کرونا

 

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: بررسی ها نشان می دهد میزان افزایش جمعیت فوتی که در آبان ماه از حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر به ۹ هزار و ۷۰۰ نفر در آذرماه رسیده بود، به کمتر از سه هزار و ۳۰۰ نفر در دی ماه کاهش یافت، اما دوباره در بهمن ماه به ۲ هزار و ۳۰۰ رسید. بدین ترتیب، به طور متوسط در آبان ماه روزانه حدود ۴۱۵ نفر، در آذرماه حدود ۳۲۰ نفر، در دی ۱۱۰ نفر و در بهمن ۷۶ نفر فوتی وجود داشته است.

دهقانی تصریح کرد: روند کاهشی میزان متوسط رشد فوتی روزانه آبان ۱.۱۳ درصد، آذرماه  ۰.۶۷ درصد و در دی ماه ۰.۲۱ درصد ادامه یافت؛ همچنین در بهمن ماه به ۰.۱۴ درصد رسید که کمترین میزان متوسط نرخ رشد فوتی در کشور از ابتدای شیوع بیماری است.

به گفته وی، ایران از نظر میزان متوسط رشد فوتی در میان کشورهای درگیر کرونا در جایگاه آخر و قبل از چین با ۰.۰۱ درصد قرار دارد.

سرپرست ISC گفت: ایران از نظر شاخص متوسط میزان فوتی روزانه در میان ۲۹ کشور (جمعیت مبتلای بالای ۶۰۰ هزار نفر) در دی ماه جایگاه ۲۳ و در بهمن ماه جایگاه ۲۷ را کسب کرد. کشورهای هند با ۰.۰۸ درصد و عراق با ۰.۰۷ درصد بعد از ایران قرار دارند.

 

نرخ رشد بهبودی در دنیا

 

دهقانی درباره میزان نرخ رشد متوسط روزانه بهبودی ۱۳ کشور درگیر کرونا، اظهار داشت: میزان متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی دنیا در دی‌ماه ۰.۸۳ درصد بود که در بهمن ماه ۰.۷۲ درصد و برای ایران میزان متوسط نرخ رشد بهبودی در دی ماه ۰.۸۳ درصد بود که به ۰.۵۳ درصد کاهش یافت. در بهمن ماه متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی کشورهای انگلیس ۱.۳۶ درصد، ایتالیا  ۰.۸۴ درصد و آمریکا ۰.۷۹ درصد بود که در میان ۱۳ کشور همزمان، ایران جایگاه هشتم را دارد.

وی با بیان اینکه در دنیا ۲۹ کشور دارای جمیت بیماران بیش از ۶۰۰ هزار نفر هستند، خاطرنشان کرد: میزان کل جمعیت بیماران در دنیا با افزایش حدود ۲۰ میلیون نفر از ۷۷ میلیون نفر در آذر ماه به بیش از ۹۶ میلیون نفر در دی و سپس با افزایش ۱۴ میلیون نفر به بیش از ۱۱۰ میلیون تا آخر بهمن ماه رسیده است. به طور متوسط در دی ماه، روزانه حدود ۶۵۰ هزار نفر و در بهمن ماه روزانه بیش ۴۵۰ هزار نفر به میزان مبتلایان دنیا اضافه شده است.

به گفته این مسوول پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، میزان متوسط نرخ رشد روزانه دنیا در دی ماه از ۰.۷۶ درصد به ۰.۴۶ درصد کاهش یافته است. اگر همین روند ادامه داشته باشد، پیش بینی می شود در پایان اسفند ماه جمعیت بیماران در کل دنیا به بیش از ۱۲۷ میلیون خواهد رسید.

وی ادامه داد: در دی ماه، ایران با بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر مبتلا در جایگاه ۱۶ دنیا قرار داشت که در پایان بهمن ماه با یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر در جایگاه ۱۵ قرار گرفت؛ همچنین در دی ماه با نرخ رشد متوسط روزانه مبتلایان ۰.۴۹ درصد در جایگاه ۲۱ بود که در بهمن ماه با نرخ رشد متوسط روزانه ۰.۵ در جایگاه ۱۴ ایستاد.

 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس کووید-۱۹ و کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاران حوزه سلامت، عموم مردم و پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید-۱۹ ISC COVID-۱۹ Visualizer را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: