خبرگزاری برنا لرستان -گروه فرهنگی : در بین ادیان آسمانی وکسانی که به آیین های ابراهیمی اعتقاد دارند به آمدن ناجی بشریت اشاراتی شده است که مسیحیت معتقدند عیسی مسیح دوباره زنده خواهد شد ، یهودیان نیز معتقدند پادشاهی از نسل داوود بنام ماشیح ظهور خواهد کرد و عدالت را در زمین گسترش خواهد داد ، در بین مسلمانان نیز اهل سنت بر این باورند که منجی عالم بشریت در آخر الزمان متولد خواهد شد و عدالت را برقرار خواهد نمود.

در این میان مهمترین استراتژی تشیع مهدویت است که قرنها برای ظهور منجی به انتظار نشسته اند و  منتطران واقعی ظهور را می توان شیعیان نامید و اما همانطور که خداوند پیامبرانش را برای قسط وعدل برزمین فرستاده ظهور منجی نیز درهمین راستا و برای برقراری عدالت در زمین است ، در این روز مبارک و میمون نیمه ی شعبان آرزوی قلبی مسلمانان همانا ظهور منجی است و ما نیز در انتظار فرجش دست به دعا بر می داریم.

الهم عجل لولیک الفرج

یاداشت : نورالدین محمدی زاده

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: