به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، بخشعلی بیاتی افزود: ارزش هر دستگاه ۳۵۰ میلیون ریال و ارزش تقریبی کل دستگاههای استخراج ارز دیجیتال از این کارگاه حدود ۱۰ میلیارد ریال است.

وی اضافه کرد: بخشی از این کارگاه چوب بری به استقرار دستگاههای استخراج ارز دیجیتال اختصاص یافته بود و با استفاده از برق تولیدی صنفی، ارز دیجیتال را استخراج می کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: