به گزارش خبرگزاری بنااز لرستان ؛ حسن نژاد با اشاره به کاهش نزولات آسمانی طی دوماهه اخیر و سال گذشته به تشریح میزان کاهش دبی رودخانه‌ها  در سطح استان پرداخت و اظهارکرد: آب زیرزمینی فروردین امسال در لرستان نسبت به سال گذشته به‌طور متوسط حدود یک متر کاهش یافته است.

او با بیان اینکه  دبی رودخانه خرم‌آباد در محل «دوآب ویسیان» حدود ۷.۵ مترمکعب بر ثانیه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۱ مترمکعب بر ثانیه) ۳۲ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه بلندمدت (۱۴ مترمکعب بر ثانیه) ۴۶ درصد کاهش داشته است،افزود: دبی رودخانه «کشکان» در محل «دوآب ویسیان» حدود ۹ مترمکعب بر ثانیه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۶ مترمکعب بر ثانیه) ۴۴ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه بلندمدت (۴۷ مترمکعب بر ثانیه) ۸۱ درصد کاهش داشته است.

این مسئول تصریح کرد: دبی رودخانه «کشکان» در محل «افرینه» حدود ۱۸.۵ مترمکعب بر ثانیه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۳۳ مترمکعب بر ثانیه) ۴۴ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه بلندمدت (۷۴ مترمکعب بر ثانیه) ۷۵ درصد کاهش داشته است.

حسن نژاد گفت: دبی رودخانه «چولهول» در محل «افرینه» حدود ۱.۵ مترمکعب بر ثانیه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۲ مترمکعب بر ثانیه) ۲۵ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه بلندمدت (۶ مترمکعب بر ثانیه) ۷۵ درصد کاهش داشته است.

او بیان کرد: دبی رودخانه «مادیان رود» در محل «برافتاب» حدود ۰.۲۵ مترمکعب بر ثانیه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۰.۶ مترمکعب بر ثانیه) ۵۸ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه بلندمدت (دو مترمکعب بر ثانیه) ۸۸ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان خاطر نشان کرد: دبی رودخانه «کشکان» در محل پلدختر حدود ۱۶.۵ مترمکعب بر ثانیه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۳۵ مترمکعب بر ثانیه) ۵۳ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه بلندمدت (۸۶ مترمکعب بر ثانیه) ۸۱ درصد کاهش داشته است.

حسن نژاد ادامه داد: دبی رودخانه «تیره» در محل «دورود» حدود پنج مترمکعب بر ثانیه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۸ مترمکعب بر ثانیه) ۳۸ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه بلندمدت (۲۷ مترمکعب بر ثانیه) ۸۱ درصد کاهش داشته است.

وی او تاکید  کرد: دبی رودخانه «ماربره» در محل «دورود» حدود سه مترمکعب بر ثانیه است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۹ مترمکعب بر ثانیه) ۶۷ درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه بلندمدت (۱۴ مترمکعب بر ثانیه) ۷۹ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: منابع آب زیرزمینی فروردین ماه امسال در لرستان نسبت به سال گذشته به‌طور متوسط حدود یک متر معادل ۹۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: