به گزارش خبرگزاری برنا، رضا دهنوی با اشاره به اقداماتی که مجموعه مدیریت شهری برای توسعه شهر به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی می تواند انجام دهد، افزود: بررسی و اعلام نظر در خصوص سیاستها و شاخص های برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت حوزه فرهنگی، اجتماعی و زیارت در زمره مهم ترین اقدامات شورای شهر به ویژه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی آن است که باید مورد توجه مدیران امر قرار گیرد.

وی شناسایی فرصت ها، تهدیدها و نقاط قوت و ضعف شهر مشهد مقدس در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و زیارت به منظور ارائه پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در موضوعات مذکور با توجه به فرهنگ ناب ایرانی- اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی را از دیگر ملزومات این حوزه دانست و بیان کرد: در این زمینه باید هماهنگی و ارتباط لازم با سازمانها، مراکز دولتی و نهادها و متولیان امور فرهنگی، اجتماعی و زیارت در شهر به منظور ایجاد همسویی برنامه ای و تعامل و دوری از موازی کاری ایجاد شود.

این فعال اجتماعی و فرهنگی با اشاره به اهمیت نهادینه ساختن توجه به فرهنگ در همه عرصه های مدیریت شهری و فعالیت های مختلف شهرداری یادآورشد: برنامه ریزی در خصوص تقویت مشارکت مردم در انجام امور فرهنگی، اجتماعی و زیارت، بررسی و اعلام نظر در خصوص پیوست های فرهنگی پروژه ها و طرح های مهم شهری، نظارت بر فعالیت های معاونت فرهنگی و اجتماعی و سازمانهای مرتبط با این حوزه، تعیین اولویت فعالیت های حوزه فرهنگی، اجتماعی و زیارت شهرداری مشهد مقدس در هر سال و نظارت بر آموزش های مختلف در حوزه تکالیف و حقوق شهروندی برای شهروندان و کارکنان شهرداری از راهکارهای مشکل گشا برای رفع بسیاری از مشکلات شهری به حساب می آید.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: