به گزارش برنا آذربایجان‌غربی، وحید حسن زاده رئیس گمرک پلدشت گفت : پس ازبازرسی و ارزیابی ازیک دستگاه کامیون صادراتی قارچ منجمد، تعداد چهار پالت قارچ ترافل سیاه (دنبالان زمینی) که صادراتش ممنوع وقاچاق میباشد کشف ومراتب پس از صورت الجلسه قاچاق جهت انجام تشریفات اداری و قانونی به تعزیرات حکومتی تحویل گردید.

به گزارش روابط عمومی گمرک پلدشت ، حسن زاده رئیس گمرک پلدشت در ادامه وزن کالای مکشوفه را ۴۰۰۰ کیلوگرم به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد ریال اعلام نمود که با هوشیاری ماموران زحمت کش وساعی گمرک پلدشت کشف وضبط گردید.

خبرنگار: سینا پسران افشاریان

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: