به گزارش برنا از شهرکرد؛ قاسم سلیمانی در شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری گفت: مدیران دستگاه های اجرایی استان تا روز شنبه هفته آتی برای ارائه برنامه های عملی یک ساله خود در زمینه اقتصاد مقاومتی مهلت دارند.

وی تأکید کرد: با توجه به نامگذاری سال جاری به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری، مدیران دستگاه های اجرایی بایستی برش استانی برنامه های دستگاه های خود را تهیه و به همراه پیشنهادات جدید ارائه دهند.

سلیمانی افزود: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به منظور برنامه ریزی علمی و عملی برای دستیابی سریع تر به اهداف مورد نظر رهبر انقلاب، در حوزه اقتصاد مقاومتی فعال شد و دستگاه ها باید برنامه های عملیاتی خود را به این ستاد ارائه کنند.

وی بهبود وضعیت تولید، تلاش برای رفع فساد اقتصادی و رعایت عدالت را از مهمترین اولویت ها در تدوین و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی دانست و بر کاهش شکاف تخصیص اعتبارات در مناطق مختلف، مردمی کردن اقتصاد و توجه به بخش خصوصی تاکید کرد.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری ادامه داد: واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی با هدف سرعت بخشی به تکمیل و بهره برداری این طرح ها، سپردن پروژه ها به بخش خصوصی و جلوگیری از دخالت دولت در امور اجرایی آنها جزو برنامه های اولویت دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به شمار می رود.

وی بر پرهیز از کپی برداری برنامه های قبلی و تدوین برنامه های جدید براساس شاخص های علمی توسعه ای را مورد تاکید قرار داد.

سلیمانی عنوان داشت: مدیران دستگاه های اجرایی استان باید در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با برنامه مدون علمی حاضر شوند.

وی اظهار کرد: مدیرانی که در این زمینه کوتاهی و نسبت به تهیه گزارش علمی با موضوع اقتصاد مقاومتی کوتاهی کنند، گزارش کارشان به مدیران مربوطه در سطح ملی اعلام می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مدیران برنامه های عملی خود را در رابطه با پروژه های تعطیل، نیمه فعال، در حال راه اندازی و تکمیل شده به ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی ارائه دهند.

وی بیان کرد: معرفی ظرفیت های چهارمحال و بختیاری برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی در دستور کار مسوولان قرار گیرد.

به گزارش برنا، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ها به ریاست استانداران و در سطح ملی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، تشکیل و فعال شده است.