غلامرضا سلمانی در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد افزود:  آزمون تخصصی داوطلبان دادگستری ٣ استان خراسان رضوی ، خراسان شمالی و خراسان جنوبی برای اولین بار با حضور حدود 8 هزار نفر داوطلب روز گذشته جمعه مورخ ٩٦/١٢/١١ در دانشگاه آزاد مشهد برگزار شد.

سلمانی با اعلام این خبر گفت:برای اولین بار با نظارت قوه قضاییه و دادگستری خراسان رضوی، توانستیم آزمونی تخصصی برای داوطلبان کارشناسان رسمی دادگستری برگزار کنیم که با استقبال خیلی خوبی هم همراه بود.

سلمانی افزود:این آزمون در دو نوبت صبح و عصر برای خانم ها و آقایان برگزار شد که شرکت کنندگان از استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در این آزمون حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد:این چنین آزمون ها تاکنون در تهران برگزار می شد که امسال توانستیم در مشهد برگزار کنیم.

در این خصوص نیز امیر هوشنگ انصاری رییس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی مراتب قدردانی و تشکر ویژه از رییس کل محترم دادگستری استان و  رییس حفاظت اطلاعات ارشد دادگستری استان

و معاون قضائی دادگستری و منابع نیروی انسانی استان و حراست دانشگاه آزاد و معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد در خصوص برگزاری موفقیت آمیز این آزمون  إبراز نمود .