به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان : فاطمه باقری  در خصوص  یک تعریف کلی و جامع در مورد ازدواج  به برنا اظهار می کند : ازدواج یک فرآیند علاقه مندی ، کشش جسمی و جنسی  و روانی و به دنبال آن فراهم سازی شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، علمی ، شغلی ، خانوادگی و شخصی دو جنس مخالف از زن و مرد یا دختر و پسر در جهت ایجاد یک زندگی مشترک توأم با تفاهم و محبت و هدفمندی می باشد .

این جامعه شناس و فعال اجتماعی در پاسخ به این سوال که آیا انسان در ازدواج به دنبال مکمل یا مشابه خود می گردد یا هردو ؟  بیان می کند: انسان ها به دنبال مکمل خود می گردند تا هردو در کنار یکدیگر بتوانند نواقص خود را بر طرف نمایند و مکمل بودن پیش نیاز هایی دارد که یکی از این موارد  خلاقیت است یعنی توانایی نگاه به زندگی از زوایای مختلف را داشته باشند .

 باقری درمورد ویژگی های یک ازدواج موفق و اصولی  براین باور  است : انتخاب مناسب شریک زندگی مهم ترین مرحله زندگی هر فردی است که با توجه به نتیجه یک انتخاب درست می توان ازدواج موفقی را انتظار داشت.

این جامعه شناس در خصوص معیار های مختلف برای یک ازدواج موفق نیز می گوید:  اولین معیار مشاهده است که ظاهر طرف مقابل را بررسی کنید؛ دومین معیار مصاحبه است که دونفر خوب باهم صحبت کنند؛سومین معیار مکاشفه است که دختر یا پسر به قصد تحقیق و بررسی زندگی اجتماعی طرف مقابل پرسش کند و چهارمین معیار مشاوره است که به مشاوره های قبل از ازدواج مربوط می شود .

 باقری در پاسخ به این سوال که برای تحکیم ازدواج موفق چه شرایطی لازم است ؟  یادآورمی شود: عوامل زیادی در استحکام ازدواج تاثیر دارد که از مهم ترین آن ها می توان به رعایت معیارهای منطقی و اصولی مانند همانندی و هم کفو بودن ، اخلاق نیک ، اعتقاد و عقیده قوی ، اصالت خانوادگی ، وجه اجتماعی مناسب و قابل قبول ، توان اداره کردن یک زندگی ساده و در حد معمول را می توان اشاره کرد.

او همچنین در مورد ازدواج جوانان وپیامد های مثبت آن  تاکید می کند : ازدواج جوانان پیامدهای مثبت زیادی دارد. از آن جمله می توان به این موارد اشاره کرد .1) ازدواج مایه ارامش فکری و  روحی جوان  می شود .2)  ازدواج سبب ایجاد احساس شخصیت و اعتماد به نفس در جوان  می شود.3) ایجاد بستر مناسب و انگیزه قوی تر برای تأمین معاش و درآمد.4) کسی که ازدواج می کند دیگر خود را فردی مسئول می داند و برای زندگی اجتماعی خود برنامه ریزی  اصولی و منطقی دارد در نتیجه  مسئولیت پذیر و برنامه ریز بودن از دیگر پیامدهای مثبت ازدواج است .

گفت و گو : عاطفه صادقی – خبرگزاری برنا لرستان

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: