به گزارش خبرگزاری برنا، با اعلام موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور هر یک ساعت آمار جدید اعلام می شود که در این خبر می توانید آخرین نتایج رسمی را مشاهده کنید:

***در استان آذربایجان شرقی حوزه انتخابیه کلیبر خداآفرین و حوران حسین حاتمی با ۱۷ هزار و ۶۲۵ رای از مجموع ۵۷ ۱۵۸۵ رای صحیح انتخاب شد.

***در آذربایجان‌شرقی حوزه انتخابیه مهاباد جلال محمودزاده با ۱۹ هزار و ۳۰۴ رای از تعداد ۵۰ هزار و ۵۴ انتخاب شد.

***در اردبیل حوزه انتخابیه مشکین‌شهر محمود عباس‌زاده با ۳۲ هزار و ۲۵۴ رای از تعداد آرای صحیح ۷۰ هزار و ۹۷۳ رای انتخاب شد.

***در استان اصفهان حوزه انتخابیه نایین خور و بیابانک الهام آزاد با ۸۵۷۰ رای از تعداد آرای صحیح ۲۶ هزار و ۳۱۹ رای انتخاب شد. در همین استان در حوزه انتخابیه کاشان و آران بیدگل سید جواد ساداتی نژاد با ۸۸ هزار و ۹۴۶ رای از مجموع آرای صحیح ۱۱۹ هزار و ۹۲۸ رای انتخاب شد. در خمینی شهر استان اصفهان نیز محمد تقی نقدعلی با ۳۶ هزار و ۵۵ رای از مجموع آرای صحیح ۶۹ هزار و ۵۱۸ رای انتخاب شد. در حوزه انتخابیه اردستان هم سید صادق طباطبایی نژاد با ۱۳ هزار و ۲۲۹ رای از مجموع ۲۶ هزار و ۶۲۸ رای انتخاب شد.

***در استان بوشهر حوزه انتخابیه دشتستان ابراهیم رضایی از مجموع ۸۵ هزار و ۲۶۷ رای، با ۳۶ هزار و ۵۸۱ رای انتخاب شد.

***در استان خراسان جنوبی حوزه انتخابیه قائنات و زیرکوه، سلمان اسحاقی از مجموع ۷۲ هزار و ۲۸۲ رای با ۲۱ هزار و ۹۳۴ رای انتخاب شد.

***در استان کرمان در حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر شهباز حسن پوربیگلری با ۴۸۸۶۴ رای از ۱۱۱۴۴۴ آرای صحیح انتخاب شد.

***در استان کرمان در حوزه انتخابیه شهر بابک مصطفی رضا حسینی قطب آبادی با کسب ۱۳۳۵۰ رای از ۴۰۵۸۸رای صحیح انتخاب شد.

***در استان کرمان حوزه انتخابیه رفسنجان و انار حسین جلالی با ۵۳۷۸۸رای از ۱۰۶۶۰۶رای صحیح انتخاب شد.

***در استان کرمان در حوزه زرند و کوهبنان عفت شریعتی کوهبنانی با ۴۴۴۵۳رای از ۶۶۵۰۲ رای صحیح‌ انتخاب شد.

***در استان همدان در حوزه انتخابیه اسدآباد، کیومرث سرمدی واله با ۲۶۱۱۱رای از ۴۷۵۲۰رای صحیح انتخاب شد.

***در استان همدان در حوزه انتخابیه رزن و درگزین، حسن لطفی با۱۹۸۶۵رای از ۵۶۸۹۴رای صحیح انتخاب شد.

***در استان همدان در حوزه انتخابیه تویسرکان محمد مهدی مفتح با کسب ۱۶۲۵۸رای از ۳۷۰۴۳رای صحیح انتخاب شد.

***در استان خراسان جنوبی حوزه انتخابیه قائنات و زیرکوه، سلمان اسحاقی از مجموع ۷۲ هزار و ۲۸۲ رای با ۲۱ هزار و ۹۳۴ رای انتخاب شد.

***در استان خراسان جنوبی حوزه انتخابیه فردوس، سرایان، طبس و بشرویه از مجموع ۸۴ هزار و ۷۴ رای مجید نصیرایی با ۳۷ هزار و ۳۳۴ رای انتخاب شد.

***در استان کرمان در حوزه انتخابیه سیرجان و بردسیر شهباز حسن پوربیگلری با ۴۸۸۶۴ رای از ۱۱۱۴۴۴ آرای صحیح انتخاب شد.

***در استان کرمان در حوزه انتخابیه شهر بابک مصطفی رضا حسینی قطب آبادی با کسب ۱۳۳۵۰ رای از ۴۰۵۸۸رای صحیح انتخاب شد.

***در استان کرمان حوزه انتخابیه رفسنجان و انار حسین جلالی با ۵۳۷۸۸رای از ۱۰۶۶۰۶رای صحیح انتخاب شد.

***در استان کرمان در حوزه زرند و کوهبنان عفت شریعتی کوهبنانی با ۴۴۴۵۳رای از ۶۶۵۰۲ رای صحیح‌ انتخاب شد.

***در استان همدان در حوزه انتخابیه اسدآباد، کیومرث سرمدی واله با ۲۶۱۱۱رای از ۴۷۵۲۰رای صحیح انتخاب شد.

***در استان همدان در حوزه انتخابیه رزن و درگزین، حسن لطفی با۱۹۸۶۵رای از ۵۶۸۹۴رای صحیح انتخاب شد.

***در استان همدان در حوزه انتخابیه تویسرکان محمد مهدی مفتح با کسب ۱۶۲۵۸رای از ۳۷۰۴۳رای صحیح انتخاب شد.

***در استان خوزستان حوزه انتخابیه شادگان از مجموع ۴۳ هزار و ۲۸ رای، مجید ناصری‌نژاد با ۱۲ هزار و ۵۵۵ رای انتخاب شد.

***در استان مرکزی در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان، علیرضا سلیمی با کسب ۱۰۴۷۱ رای از ۲۷۷۵۳ صحیح انتخاب شد.

***در استان مازندران حوزه انتخابیه آمل، رضا حاجی پور با کسب ۵۷۹۵۱رای از ۱۱۱۱۱۹ رای صحیح انتخاب شد.

***در استان سمنان حوز سمنان، مهدی شهر و سرخه، عباس گلرو با کسب ۳۲۴۱۱ رای از ۶۲۱۹۳رای صحیح انتخاب شد.

***در استان سمنان حوزه گرمسار و و آرادان، اردشیر مطهری با کسب ۱۳۱۳۰رای از ۲۹۴۶۳ رای صحیح انتخاب شد.

***در استان خراسان جنوبی حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه مصطفی نخعی با کسب ۱۷۳۴۱ رای از مجموع آرای صحیح ۵۱۰۵۸ رای انتخاب شد.

637179569082242923_md.png

استان آذربایجان غربی حوزه انتخابیه بوکان:

انور حبیب زاده بوکانی با ۲۶۹۶۵ رای از مجموع ۴۸۳۵۰ رای صحیح

استان آذربایجان غربی حوزه انتخابیه سلماس:

یعقوب رضازاده با ۲۴۷۶۷ رای از مجموع ۷۴۰۶۳ رای صحیح

استان اردبیل حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار:

عباس جهانگیر زاده با ۲۴۷۷۲ رای از مجموع ۱۰۸۴۰۶ آرای صحیح

استان اردبیل حوزه انتخابیه گرمی:

ولی اسماعیلی با ۲۴۱۶۹ رای از مجموع ۴۱۹۹۰ رای صحیح

استان اصفهان حوزه انتخابیه شهرضا و دهاقان:

سمیه محمودی با ۲۰۵۴۲ رای از مجموع ۵۷۹۹۱ رای صحیح

استان چهارمحال و بختیاری حوزه انتخابیه بروجن:

امیرقلی جعفری بروجنی با ۱۱۸۶۳ رای از مجموع ۴۹۴۵۱ رای صحیح

استان خراسان جنوبی حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان و خوسف:

حسین خسروی اسفزار با ۷۲۸۷۲ رای از مجموع ۱۴۴۸۵۰ آرای صحیح

استان خراسان رضوی حوزه انتخابیه درگز:

حسن رزمیان مقدم با ۹۱۸۴ رای از مجموع ۳۲۸۷۰ رای صحیح

استان خراسان رضوی حوزه انتخابیه گناباد و بجستان:

محمد صفایی دلویی با ۲۳۶۰۷ از مجموع ۵۰۸۱۰ رای صحیح

استان خوزستان حوزه انتخابیه شوش:

محمد کعب عمیر با ۲۳۳۵۸ رای از مجموع ۹۲۳۴۳ رای صحیح

استان زنجان حوزه انتخابیه ماه نشان و ایجرود:

سید مرتضی خاتمی با ۱۷۷۶۳ رای از مجموع ۴۱۱۹۱ رای صحیح

استان سمنان حوزه انتخابیه دامغان:

علی اکبر علیزاده برمی با ۱۱۰۲۱ رای از مجموع ۳۷۰۳۰ رای صحیح

استان فارس حوزه انتخابیه اقلید:

مسلم صالحی با ۱۴۵۸۰ رای از مجموع ۴۳۳۹۱ رای صحیح

استان یزد حوزه انتخابیه تفت و میبد:

سید جلیل میرمحمدی میبدی با 20286 رای از مجموع 52575 رای صحیح

استان یزد حوزه انتخابیه اردکان:

محمدرضا دشتی اردکانی با15848رای از 27642رای صحیح

استان مرکزی حوزه انتخابیه شازند:

محمود احمدی بیغش با24452رای از 50984رای صحیح

استان گیلان حوزه انتخابیه بندرانزلی:

احمد دنیا مالی با 16735رای از 34121رای صحیح

استان کردستان حوزه انتخابیه قروه و دهگلان:

پرویز اوسطی با 17196رای از 67059 رای صحیح

استان کردستان حوزه انتخابیه بیجار:

حمدالله کریمی با 6847رای از 37284رای صحیح

index

 

آذربایجان شرقی/ میانه/ مهدی اسماعیلی و به دلیل اینکه دو کرسی دارد، علی شامی و بهنام صفایی به مرحله دوم رفتند.

آذربایجان غربی/ ماکو، چالدران پل‌دشت و شوط/ محمد علی‌پور

آذربایجان غربی/ میاندوآب/ مهدی عیسی زاده/

اصفهان/ لنجان/ حسین رجایی ریزی و علی یوسف‌پور به مرحله دوم راه پیدا کردند.

البرز/ ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان/ علی حدادی

بوشهر/ دشتی و تنگستان/ غلامحسین کرمی

خوزستان/ خرمشهر/ سید لفطه احمدنژاد

زنجان/ خدابنده/ سید البرز حسینی

مازندران/ بابلسر و فریدون‌کنار/ اصغر باقرزاده

مازندران/ تنکابن، عباس آباد و رامسر/ سید سمش‌الدین حسینی

مرکزی/ تفرش، آشتیان و فراهان/ سینا کمال‌خانی

کرمان/ کهنوج، منوجان، رودبار جنوب و قلعه گنج/ منصور شکراللهی

گیلان/ آستارا/ غلامرضا مرحبا

گیلان/ رودبار/ مهرداد گودرزوند چگنی

گیلان/ رودسر و املش/ محمد صفری ملکیان

استان آذربایجان شرقی/حوزه شبستر/ جعفر راستی

photo_2020-02-22_11-15-44

در اذربایجان شرقی حوزه اهر و هریس آقای احمد محرم زاده یخ فروزان حائز اکثریت آرا شد که از ۷۲۹۹۹، ۲۹۸۲۶ را کسب کرده است.

در استان اصفهان حوزه مبارکه خانم پروین صالحی مبارکه حائز منتخب اراء مردم‌ شدکه از ۳۹۱۹۶ ،  ۱۲۰۷۵ ارا را کسب کرده است.

در استان ایلام‌حوزه دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره آقای بهزاد علیزاده و آقای صادقی کرمی به مرحله دوم راه یافتند که آقای عیلیزاده‌ از ۹۴۰۹۰، ۱۸۵۰۵ آرا کسب کرده است و صادق کرمی از از۹۴۰۹۰ ، ۱۶۳۷۲ بدست آورد.

در استان چهار محال بختیاری حوزه شهر کرد و بن وسامان احود راستین حائز اکثریت آرا شد واز  ۸۹۶۰۰، ۳۵۸۷۹ رای بدست‌اورد.

استان خوزستان ایذه و باغ ملک اقای عبدالله ایزد پناه  از ۱۲۴۶۹۳، ۳۳۲۸۰ رای را بدست‌اورد و در  دشت آزادگان  هویزه قاسم ساعدی حایز اکثریت آراء‌ شد از ۷۶۲۴۷، ۱۹۵۸۹ رای  را بدست اورد

استان زنجان حوزه أبحر خرمدره و سلطانیه حسن شجاعی علی آبادی حایز اکثریت آراء شد‌ و از ۸۴۸۲۶، ۱۹۴۵۴ رای بدست آورده است.  

در استان‌سیستان و بلوچستان حوزه سیو سراوان سوران و مهرستان آقای ملک فاضلی حائز اکثریت ارا‌ شد و از ۱۱۹۱۰۷، ۴۳۵۳۰ رای را بدست اورد

استان فارس حوزه انتخابیه لارستان خنج و گراش آقای حسین حسین زاده بیشترین رای را بدست آورد که از۸۷۹۳۰،  ۲۸۳۹۹ رای را بدست آورد.  

استان گلستان حوزه انتخابیه رامیان و ازاد شهر آقای علامعلی کوهساری‌ حایز اکثریت آرا شد آن هم از ۸۳۰۷۶، ۳۸۶۱۵ آرا کسب کرد.

در همان استان حوزه علی آباد رحمت الله نوروزی بیشترین آرا را کسب کرد. از ۶۱۵۹۱، ۳۵۹۰۷ آرا را کسب کرد.

استان مرکزی حوزه خمین‌ آقای علی رضا نظری  به عنوان منتخب مردم‌برگزیده شد. که از ۳۵۴۳۷، ۱۵۱۵۷ آرا را کسب کرد.

 

photo_2020-02-22_12-07-57

در استان اصفهان، حوزه سمیرم رحیم کریمی و اصغر سلیمی به مرحله دوم انتخابات راه پیدا کردند که رحیم کریمی از ۳۰۲۹۹ آرا، ۵۹۵۹ رای را کسب کرده و اصغر سلیمی از همان مجموع آرا تعداد ۵۹۰۸رای را بدست آورده‌ است.

در استان اصفهان حوزه گلپایگان و خوانسار سید مسعود حاتمی از مجموع ۳۹۴۰۶آرا ۲۱۴۷۱ رای را کسب کرده‌است.

در استان ایلام حوزه ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی و سیروان، علی اکبر بسطامی از مجموع ۱۷۲۳۲۰ آرا۴۲۲۹۶ رای را بدست آورد و سارا فلاحی نیز از همان تعداد آرا ۳۶۹۰۹ رای را بدست آورد.

از استان بوشهر حوزه کنگان، دیر، جم و عسلویه موسی احمدی از مجموع ۹۰۳۴۴رای، ۳۸۹۹۸ رای را کسب کرد.

از استان خراسان رضوی، حوزه تربت حیدریه، مه ولات و زاوه، محسن زنگنه از مجموع ۱۳۱۶۲۷ رای، ۵۶۷۰۶ رای را کسب کرد.

همچنین از حوزه خواف و رشتخوار همین استان اکبر احمد پور از مجموع ۱۰۱۶۹۳ رای، ۶۳۹۹۴ رای را بدست آورد.

از حوزه کاشمر، خلیل آباد و بردسکن استان خراسان رضوی. جواد نیک بین از مجموع ۱۲۶۶۹۶ رای، ۲۹۴۸۷ رای را کسب کرد.

از استان خراسان شمالی حوزه اسفراین، امان الله حسین پور از ۶۰۹۷۸ آرای صحیح، ۱۹۳۱۲ رای را بدست آورد.

از حوزه رامهرمز و رامشیر استان خوزستان، ابراهیم متینیان از مجموع ۶۶۳۱۹ رای، ۲۴۵۱۹ رای را کسب کرد.

از استان سمنان، حوزه انتخابیه شاهرود و میامی و  بسطام، علی اصغر خانی از مجموع ۹۳۲۶۴ آرای صحیح، ۳۴۰۸۳ رای را بدست آورد.

از استان فارس، حوزه نیریز و استهبان، فرهاد طهماسبی از ۸۰۱۴۰ آرا، ۲۸۸۴۷ رای را کسب کرد.

از همین استان، حوزه انتخابیه جهرم، محمدرضا رضایی کوچی از ۷۹۷۹۷ رای، ۳۹۹۴۰ رای را بدست آورد.

از قزوین، حوزه بویین زهرا و آوج، روح الله عباسپور از  ۷۴۶۳۱ رای، ۳۷۵۸۹ رای را کسب کرد.

از استان کرمان، حوزه انتخابیه کرمان و راور، محمدرضا پورابراهیمی داورزنی از ۲۲۵۴۶۰ آرای صحیح، ۱۳۰۱۹۵ رای را بدست آورد.

از همین استان، حوزه بافق، رابر و ارزوئیه صمد الله محمدی از ۵۸۷۴۸ رای ۱۸۰۰۲ رای را کسب کرد.

 

photo_2020-02-22_13-10-00

از حوزه انتخابیه سنقر سید جواد حسینی کیا از مجموع ۴۳۷۷۷، ۱۰۹۳۵ رای را کسب کرد.

از حوزه آستانه اشرفیه محمد علی رمضانی دستک از مجموع ۳۶۷۶۳، ۱۳۹۴۸ رای را از آن‌‌ خود کرده است‌.

از حوزه بهشر، نکا و گلوگاه غلامرضا شریعتی اندراتی از مجموع ۱۲۳۹۷۵، ۵۷۹۴۵ رای را کسب کرده است.

از حوزه انتخابیه قائمشهر سواد کوه جویبار سیمرغ سواد کوه شمالی کیوان مادیان کوچک سرایی از مجموع ۱۳۲۸۶۲، ۶۱۹۸۰ رای را کسب کرده و از از همان حوزه و با همان مجموع آرا کمال علیپور خنکداری‌ ۵۷۸۲۳ رای را کسب کرده است.

از حوزه انتخابیه نور و محمود آباد ولی الله فرزانه از مجموع ۹۳۷۷۹، ۳۵۳۴۷ رای را کسب کرده است.

از حوزه انتخابیه نوشهر چالوس کلاردشت محمد علی محسنی بندپی از مجموع ۸۴۷۱۶، ۲۴۰۹۲رای را کسب کرده است.

از حوزه انتخابیه بندر لنگه و بستک و پارسیان احمد جباری از مجموع ۸۲۷۹۴، ۳۰۷۰۲ رای را کسب کرده است.

 از حوزه انتخابیه ملایر  احد آزادی خواه از مجموع ۷۷۴۰۰، ۳۶۴۷۸ رای آل از آن خود کرده و از همان حوزه انتخابیه هادی بیگی نژاد با همان مجموع آرا ۲۲۰۶۲ رای را کسب کرده است.

از حوزه مهریز بافق و ابرکوه و خاتم بهاباد‌ محمد رضا صباغیان بافقی از مجموع ۸۲۳۴۵، ۲۶۸۶۵ رای را کسب کرده است.

از حوزه مراغه عجب شیر علی علیزاده از مجموع ۱۱۳۰۲۳، ۴۴۶۹۱ رای را کسب کرده است.

از حوزه ایرانشهر و سرباز دلکان‌ فنوج‌ بمپور‌ و بخش های لاشار و بنت‌ عبدالناصر درخشان از مجموع ۲۲۲۹۹۰ با ۹۵۸۹۶ رای منتخب شده است.

از حوزه چابهار نیک شهر و کنارک و قصر قند معین الدین سعیدی از مجموع ۱۹۶۴۰۳ با ۹۰۸۶۳ رای منتخب شده است.

از حوزه طوالش‌ روان شهر و ماسال حسن محمد یاری ‌ از مجموع ۱۲۶۷۹۴ با ۳۰۸۲۷ رای منتخب شد است‌

از حوزه لاهیجان و سیاهکل رسول فرخی میکال‌ از مجموع ۶۰۶۴۲، ۱۸۶۲۰ رای کسب کرده است‌

از حوزه نهاوند علیرضا شهبازی از مجموع ۷۳۴۰۴ ، با ۱۸۵۷۸ رای منتخب شده است.

photo_2020-02-22_15-15-31

در حوزه بستان آباد، غلامرضا نوری قزلجه با۱۷ هزار و ۱۲۷رای از مجموع ۴۶هزار و ۶۵۶ رای حائز اکثریت آرا شد.

در حوزه انتخابیه بناب میانه محمد باقری با ۲۳هزار و ۵۴۴ از مجموع ۵۳هزار و ۱۵۵رای حائز اکثریت شد.

از حوزه انتخابیه سراب یوسف داوودی با ۲۰هزار و ۲۰۸ رای از مجموع ۶۱ هزار و ۴۰۲رای صحیح حائز اکثریت آرا شد.

از حوزه مرند و جلفا معصومه پاشایی بهرام با ۴۰هزار و ۲۹۴ رای از مجموع ۱۲۰هزار و ۱۳۷ رای به مجلس راه یافت.

از حوزه انتخابیه ملکان سید علی موسوی با ۲۰ هزهر و ۱۴۰ رای از مجموع ۶۰هزار و ۱۹۹رای صحیح به مجلس راه یافت.

از حوزه انتخابیه هشترود و چاراویماق سید حمزه امینی با ۱۴ هزار و ۲۷۷رای از مجموع ۳۹هزار و ۸۱۲رای صحیح حائز اکثریت آرا شد.

از حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت کمال حسین پور با ۳۵هزار و ۶۹۷رای از مجموع ۶۶هزار و ۷۲۷رای صحیح حائز اکثریت آرا شد.

در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه علی زنجانی حسنلویی با ۷۸هزار و ۶۷۳ رای به مجلس راه یافت.

از حوزه انتخابیه شاهین شهر، میمه و برخوار، حسینعلی حاجی دلیگانی با ۶۳هزار و ۷۷۰ رای به مجلس راه یافت.

از حوزه انتخابیه فریدن، چادگان، فریدونشهر، بوئین و میاندشت حسین محمد صالحی دارانی با ۲۶هزار و ۹۲۰ رای حائز کسب اکثریت آرا شد.

از حوزه فلاورجان سید ناصر موسوی لارگانی با ۲۶ هزار و ۹۰۲ رای به مجلس راه یافت.

از حوزه انتخابیه نطنز و بخش قمصر رحمت الله فیروزی پوربادی با ۱۱هزار و ۲۵۱ رای به مجلس راه یافت.

فاطمه آجرلو و علیرضا عباسی از حوزه کرج، اشتهارد و فردیس به دور دوم انتخابات راه یافتند.

از حوزه دماوند و فیروزکوه، سید احمد رسولی نژاد با ۱۵هزار و ۸۵۶ رای به مجلس راه یافت.

از حوزه اردل، فارسان و کوهرنگ قدرت الله حمزه شلمزاری با ۲۹هزار و ۸۰۹ رای به مجلس رفت.

از حوزه لردگان و خانمیرزا حسین بامیری با ۳۱هزار و ۴۱۴ رای به مجلس راه یافت.

از حوزه تربت جام و تایباد، باخرز، صالح آباد، جلیل رحیمی جهان آبادی با ۹۸هزار و ۲۴۸ رای به مجلس راه یافت.

از حوزه سبزوار، جغتای، جوین خوشاب و داورزن علی اصغر عنابستانی و بهروز محبی نجم آبادی به ترتیب با ۸۰۰۲۸ رای و ۶۷۵۸۲ رای حائز اکثریت آرا شدند.

از حوزه فریمان، سرخس، بخش های احمدآباد و رضویه سید احسان قاضی زاده هاشمی با ۵۶۴۵۴ رای راهی مجلس شد.

از حوزه قوچان و فاروج علی آذری با ۴۴۰۳۳ رای به مجلس رفت.

از حوزه انتخابیه شیروان, علی جدی با 28779 رای به مجلس راه پیدا کرد.

از حوزه انتخابیه آبادان, سید محمد مولوی, سید مجتبی محفوظی و جلیل مختار به ترتیب با 35005, 21402 و 19842 رای به مجلس راه پیدا کردند.

از حوزه اندیمشک, فریدون حسنوند با 23824 به مجلس راه پیدا کرد.

از حوزه انتخابیه بندر ماهشهر, امیدیه, هندیجان و بخش جولکی, حبیب آقاجری با 30430 رای به مجلس یازدهم راه پیدا کرد.

از حوزه زاهدان حسینعلی شهریاری و فداحسین مالکی به ترتیب با 64042 و 63277 رای به مجلس یازدهم راه پیدا کردند.

از حوزه خاش, میرجاوه, بخش های نصرت آباد و کورین, اسماعیل حسین زهی با 43148 رای به مجلس راه پیدا کرد.

از حوزه زابل, زهک, هیرمند, نیمروز و هامون, محمد سرگزی و حبیب الله دهمرده به ترتیب با 76684 و 64314 رای به مجلس راه پیدا کردند.

از حوزه انتخابیه آباده, بوانات و خرم بید, رحیم زارع با 26306 رای به مجلس یازدهم راه پیدا کردند.

از حوزه انتخابیه سروستان و کوار و خرامه, عبدالعلی رحیمی مظفری با 37771 رای به مجلس راه پیدا کرد.

از حوزه انتخابیه فیروزآباد و فراشبند, محمد مهدی فروردین با 29661 رای به مجلس راه پیدا کرد.

از حوزه انتخابیه ممسنی و رستم, مجید انصاری با 50008 رای به مجلس راه پیدا کرد.

از حوزه انتخابیه تاکستان, رجب رحمانی با 26045 به مجلس راه پیدا کرد.

سید مهدی فرشادان و محسن فتحی به ترتیب با میزان آراء 35716 و 32517 از حوزه انتخابیه سنندج و دیواندره و کامیاران به مجلس راه پیدا کردند.

موسی غضنفرآبادی از حوزه انتخابیه بم و ریگان و فهرج و نرماشیر با میزان آراء 79392 رای به مجلس راه پیدا کرد.

ذبیح الله اعظمی ساردویی از حوزه انتخابیه جیرفت و عنبرآباد با میزان آراء 53202 رای به مجلس راه پیدا کرد.

مجتبی بخشی پور و نادر نادری از حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو با میزان آراء 14349 و 13327 رای به دور دوم کشیده شدند.

آرش زره تن لهونی از حوزه انتخابیه پاوه, جوانرود, ثلاث باباجانی و روانسر با 30616 رای به مجلس راه پیدا کرد.

رمضانعلی سنگدوینی و غلامرضا منتظری از حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا به ترتیب 53100 و 40893 رای به مجلس راه پیدا کردند.

عبدالجلال ایری و رجب محمدآبادی از حوزه انتخابیه کردکوی, بندرترکمن و بندر گز و گمیشان به ترتیب با میزان آراء 21206 و 14983 رای به دور دوم انتخابات کشیده شدند.

از حوزه گنبد کاووس، امانقلیچ شادمهر با  ۳۱۸۲۶ رای به مجلس راه یافت.

از حوزه انتخابیه مینودشت ، کلاله، مراوه تپه و کالیکش، رضا آریان پور با ۴۲۹۴۷ رای حائز اکثریت آرا شد.

از حوزه انتخابیه رشت جبار کوچکی نژاد، سید علی آقازاده دافساری و محمدرضا احمدی به ترتیب با ۵۰۶۸ رای، ۴۷۰۵۷ رای و ۳۳۹۹۲ رای به مجلس راه یافتند.

از حوزه دلفان و سلسله یحیی ابراهیمی با ۲۹۴۴۶ رای حائز اکثریت آرا شد.

از حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه محمد سبزی با ۲۷۵۴۴ رای راهی مجلس شد.

از حوزه انتخابیه میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد حسین رئیسی با ۱۰۳۴۷۰ رای به مجلس راه یافت.

از اقلیت مذهبی مسیحیان ارمنی جنوب نیز روبرت بگلریان با ۱۱۵۸ رای حائز اکثریت آرا شد.

1

photo_2020-02-22_17-36-51 (3)

photo_2020-02-22_17-36-51 (2)

از حوزه انتخابیه ارومیه از مجموعه آراء صحیح ماخوذه  331413که به ترتیب سید سلمان ذاکر با 138436 رای و روح الله حضرت پور طلا تپه 86910 رای و وحید جلال زاده  80094رای انتخاب شدند.

از حوزه انتخابیه خوی و چایپاره عادل نجف زاده از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 145190 رای با کسب 68498 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه خلخال و کوثر سید غنی نظری خانقاه  از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 47937 رای با کسب 22489 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه پاکدشت فرهاد بشیری از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 68737 رای با کسب 37227 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه چناران و بینالو حسین عباس زاده از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 85677 رای با کسب 23316 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه دزفول سید احمد آرایی از مجموعه آراء صحیح ماخوذه  216270 رای با کسب 99104 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه شیراز از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 320428 رای به ترتیب علیرضا پاک فطرت از 193790 رای و روح الله نجابت 122807  رای و جعفر قادری 116684 رای و ابراهیم عزیزی 114329 رای انتخاب شدند.

از حوزه انتخابیه قزوین، آبیک و البرز از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 223436 رای،  فاطمه محمد بیگی با 108924 رای و لطف اله سیاهکلی با 83555  رای انتخاب شدند.

از حوزه انتخابیه قصرشیرین ، سرپل ذهاب و گیلانغرب  شهریار حیدری از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 82987 رای با کسب 27801 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه کهگیلویه ، چرام ، لنده  سید محمد موحد از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 127209 رای با کسب 75851 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه فومن  و شفت خلیل بهروزی فر از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 80945 رای با کسب 47851 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه لنگرود  پرویز محمد نژاد غازی محله  از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 55058 رای با کسب 22633 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه خرم آباد ، چگینی از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 168337 رای ، مرتضی محمودوند 43834 رای و مهرداد ویس کرمی 38077 انتخاب شدند.

از حوزه انتخابیه بروجرد از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 82138 رای ، عباس گودرزی 49170 رای و فاطمه مقصودی 17891 رای انتخاب شدند.

از حوزه انتخابیه دورود و ازنا حسین گودرزی از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 80910 رای با کسب 28430 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه ساری و میانرود  از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 172342 رای ، منصورعلی زارعی کیاپی 66225 رای و علی بابایی کارنامی 42026 رای انتخاب شدند .

از حوزه انتخابیه بابل از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 182163 رای ، علی کریمی فیروزجایی 53569 رای  و مهدی سعادتی بیشه سری 50723 رای انتخاب شدند.

استان آذربایجان شرقی حوزه‌های انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو: مسعود پزشکیان، احمدعلی رضابیگی، روح‌الله متفکر آزاد، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، محمدحسین فرهنگی، علیرضا منادی سفیدان

استان بوشهر حوزه انتخابیه بوشهر، گناوه و دیلم: عبدالکریم جمیری

استان خراسان شمالی حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و راز و جرگلان: محمد پاک‌مهر با ۶۶۸۹۱ رای و محمد وحیدی با ۵۷۵۷۶ رای.

استان زنجان حوزه انتخابیه زنجان: مصطفی طاهری با ۵۹۶۰۳ رای انتخاب شد و مهدی باقری و نبی‌الله محمدی به مرحله دوم راه یافتند.

از حوزه انتخابیه ارومیه از مجموعه آراء صحیح ماخوذه  331413که به ترتیب سید سلمان ذاکر با 138436 رای و روح الله حضرت پور طلا تپه 86910 رای و وحید جلال زاده  80094رای انتخاب شدند.

از حوزه انتخابیه خوی و چایپاره عادل نجف زاده از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 145190 رای با کسب 68498 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه خلخال و کوثر سید غنی نظری خانقاه  از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 47937 رای با کسب 22489 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه پاکدشت فرهاد بشیری از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 68737 رای با کسب 37227 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه چناران و بینالو حسین عباس زاده از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 85677 رای با کسب 23316 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه دزفول سید احمد آرایی از مجموعه آراء صحیح ماخوذه  216270 رای با کسب 99104 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه شیراز از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 320428 رای به ترتیب علیرضا پاک فطرت از 193790 رای و روح الله نجابت 122807  رای و جعفر قادری 116684 رای و ابراهیم عزیزی 114329 رای انتخاب شدند.

از حوزه انتخابیه قزوین ، آبیک و البرز از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 223436 رای،  فاطمه محمد بیگی با 108924 رای و لطف اله سیاهکلی با 83555  رای انتخاب شدند.

از حوزه انتخابیه قصرشیرین ، سرپل ذهاب و گیلانغرب  شهریار حیدری از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 82987 رای با کسب 27801 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه کهگیلویه ، چرام ، لنده  سید محمد موحد از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 127209 رای با کسب 75851 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه فومن  و شفت خلیل بهروزی فر از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 80945 رای با کسب 47851 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه لنگرود  پرویز محمد نژاد غازی محله  از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 55058 رای با کسب 22633 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه خرم آباد ، چگینی از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 168337 رای ، مرتضی محمودوند 43834 رای و مهرداد ویس کرمی 38077 انتخاب شدند.

از حوزه انتخابیه بروجرد از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 82138 رای ، عباس گودرزی 49170 رای و فاطمه مقصودی 17891 رای انتخاب شدند.

از حوزه انتخابیه دورود و ازنا   حسین گودرزی از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 80910 رای با کسب 28430 رای انتخاب شد.

از حوزه انتخابیه ساری و میانرود  از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 172342 رای ، منصورعلی زارعی کیاپی 66225 رای و علی بابایی کارنامی 42026 رای انتخاب شدند .

از حوزه انتخابیه بابل  از مجموعه آراء صحیح ماخوذه 182163 رای ، علی کریمی فیروزجایی 53569 رای  و مهدی سعادتی بیشه سری 50723 رای انتخاب شدند.

 اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: 162 حوزه انتخابیه از مجموع 208 حوزه انتخابیه تعیین و تکلیف و سایر حوزه ها در حال شمارش و ثبت رای هستند.

وی همچنین افزود: لیست نهایی منتخبین تهران صبح فردا به همراه ارقام آن اعلام خواهد شد.

ورزقان/ اله ویردی دهقان/ تعداد رای صحیح ۴۱ هزار و ۹۱۹/ تعداد رای: ۲۲هزار و ۸۲۴

نجف آباد و تیران و کرون/ ابوالفضل ابوترابی/ تعداد رای صحیح ۸۹هزار و ۱۷۴/ تعداد رای : ۵۷هزار و ۷۰۰ رای

داراب و زرین دشت/محمدجواد عسگری/ تعداد رای صحیح ۱۲۵هزار و ۵۸ رای/ تعداد رای ۵۰هزار و ۹۷۹ رای 

فسا/ حجت الله فیروزی/ تعداد رای صحیح ۷۴هزار و ۶۷۲ رای/ تعداد رای ۳۲هزار و ۳۱۹ رای

کازرون/فریدون عباسی دوانی/ تعداد رای صحیح  ۹۹ هزار و ۹۸ رای/ تعداد رای ۲۷هزار و ۹۱۹ رای 

مرودشت پاسارگاد، ارسنجان/ جلال رشیدی کوچی/ تعداد رای صحیح ۱۱۲هزار و ۱۹۲ رای/ تعداد رای ۳۲هزار و ۴۶۹

 پلدختر/ سید حمیدرضا کاظمی/ تعداد رای صحیح ۲۹هزار و ۳۰۴/ تعداد رای ۲۵هزار و ۶۸۹ رای

اراک، کمیجان و خنداب/ تعداد رای صحیح ۱۶۳هزار و ۶۲۸ رای _ علی اکبر کریمی: ۷۶هزار و ۳۷۸‌رای و محمد حسین اصغری ۵۴هزار و ۹۷۹ رای 

یزد اشکذرو بخش ندوشن/ محمد صالح جوکار/ تعداد رای صحیح ۱۴۸هزار و ۳۹۳ رای/ تعداد رای ۱۰۵ هزار و ۵۴۹ رای

زرتشتیان/ اسفندیار اختیاری کسنویه یزد/ تعداد رای صحیح ۳هزار و ۴۸۶ / تعداد رای ۳هزار و ۴۸۶

محمد باقر قالیباف از حوزه انتخابیه تهران, با 1265287 رای به مجلس راه پیدا کرد.

سید مصطفی میرسلیم با 892 هزار و 318 رای به مجلس راه یافت.

مرتضی آقا تهرانی با 868 هزار و 25 رای به مجلس راه یافت.

الیاس نادران 841 هزار و 956 رای به مجلس راه پیدا کرد.

سید محسن دهنوی با 829 هزار و 292 رای به مجلس راه پیدا کرد.

سید محمود نبویان با 821 هزار و 203 رای به مجلس رفت.

سید احسان خاندوزی با 801هزار و 696 رای به مجلس راه پیدا کرد.

اقبال شاکری با 795 هزار و 211 نفر به مجلس راه پیدا کرد.

ابوالفضل عمویی با 792 هزار و 964 رای به مجلس رفت.

بیژن نوباوه وطن با 792 هزار و 565 رای به مجلس رفت.

مجتبی توانگر با 789 هزار و 913 رای به مجلس رفت.

فاطمه رهبر با 787 هزار و 485 رای به مجلس رفت.

محسن پیرهادی با 785 هزار و 450 رای به مجلس رفت.

روح الله ایزدخواه با 784 هزار و 456 رای به مجلس راه یافت.

مالک شریعتی نیاسر، ۷۶۸ هزار و ۱۳۹ رای به مجلس راه یافت.

مهدی شریفیان ۷۶۰ هزار و ۱۶ رای به مجلس راه یافت.

سید رضا تقوی ۷۵۳ هزار و ۳۰۷ رای به مجلس راه یافت.

سمیه رفیعی ۷۴۹ هزار و ۹۷۵ رای به مجلس راه یافت.

سید علی یزدی‌خواه   با ۷۴۲ هزار و ۳۹۴ رای به مجلس راه یافت.

علی خضریان  با ۷۴۰ هزار و ۳۳ رای به مجلس راه یافت.

رضا تقی‌پور انوری با  ۷۲۸ هزار و ۲۳۸ رای به مجلس راه یافت.

فاطمه قاسم‌پور با  ۷۲۶ هزار و ۷ رای به مجلس راه یافت.

مجتبی رضاخواه با ۷۲۳ هزار و ۷۲۹ رای به مجلس راه یافت.

زهره سادات لاجوردی با ۷۱۴ هزار و ۹۳۱ رای راه یافت.

غلامحسین رضوانی با  ۷۱۱ هزار ۶۰۸ رای راه یافت.

عزت‌الله اکبری تالار پشتی  با  ۶۴۲ هزار و ۲۱۴  رای راه یافت.

*****

نماینده ارامنه شمال کشور از ۵۲۷۵ رای صحیح آرا شاوردیان با ۳۴۹۳ رای انتخاب شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: