به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، کیفیت هوای کلان شهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز پنجشنبه - سوم مرداد - با میانگین ۸۰ در وضعیت سالم ثبت شد.

شاخص کیفی هوا در نخستین ساعات امروز با میانگین ۹۴ در وضعیت سالم قرار دارد.

شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های پایش دائم میدان احمدآباد روی عدد ۱۱۱، خیابان استانداری روی عدد ۸۱، بزرگراه خرازی روی عدد ۱۱۲، خیابان پروین روی عدد ۹۰ و خیابان رودکی روی عدد ۷۶ گزارش می‌شود.

همچنین کیفیت هوا در کاشان با میانگین ۸۷، شاهین شهر با میانگین ۸۵، مبارکه و سجزی با میانگین ۷۰ و خمینی شهر با میانگین ۷۹ در وضعیت سالم است؛ وضعیت کیفی هوا در سایر ایستگاههای پایش شهرستان‌ها در دسترس نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منواکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: