به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: پرونده کشف بیش از ۱۶۵ تن چوب بلوط و زغال قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال و ۴۰۰ میلیون ریال از انباری در یکی از روستا‌های اصفهان برای بررسی به شعبه هفتم رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع شد.

غلامرضا صالحی افزود: علاوه برصدور حکم ضبط کالا‌های کشف شده، متهم پرونده به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت بیش از ۷۷ میلیارد ریال جریمه نقدی، در حق صندوق دولت محکوم شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: