به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، حیدرعلی عابدی در مورد جایگاه رشته کاردرمانی در سیستم بهداشت و درمان گفت: کاردرمانی یکی از اجزای درمانی است که می‌تواند به عنوان یک عامل اصلی به عنوان توانبخشی حساب شود و افزایش توانمندی‌های فرد و بازگشت آن به جامعه برای کار است. کاردرمانی موارد استفاده متعدد دارد که در بازتوانی ذهنی و هم در بازتوانی جسمی کاربرد دارد.

وی با بیان اینکه کاردرمانی جایگاه خود را در سیستم بهداشت و درمان پیدا نکرده است افزود: این قضیه چند علت دارد، یکی اینکه مردم از اهمیت کاردرمانی آگاه نیستند و یکی اینکه در سیستم معمولا برای کاردرمانی‌ها جایگاه خاصی در حیطه درمان مشخص نکردند؛ اگر وزارت بهداشت و درمان سطح‌بندی خدمات را تعریف کند حتما جایگاه کاردرمانی نیز مشخص خواهد شد و یکی از فعالیت‌های بسیار مهم بهداشت و درمان در حفظ سلامتی و همچنین بازگشت حداکثر توانایی در فرد است که باید به آن توجه شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در مورد پوشش بیمه‌ای کاردرمانی که یکی از چالش‌های کاردرمانی است تصریح کرد: کاردرمانی تحت پوشش بیمه پایه نیست اما می‌تواند تحت پوشش بیمه تکمیلی باشد.

 

خانه ملت