به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، علیرضا نصراصفهانی در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: لازم است شرایط برای برگزاری بهتر انتخابات و حضور حداکثری مردم فراهم شود.امیدواریم شرایط به گونه‌ای فراهم شود که دست اندرکاران این اتفاق مهم با انتخاب افراد شایسته و اجازه ورود آنها به میدان انتخابات شور و نشاط را در کشور ایجاد کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: مدیریت شهری اصفهان به منظور ایجاد شور و نشاط اجتماعی برای برگزاری یازدهمین انتحابات مجلس شورای اسلامی بی طرفانه و بدون جهت گیری سیاسی ورود کند.

نصراصفهانی افزود:لازمه حضور حداکثر مردم در انتخابات پرهیز از سختگیری‌ها  و رفتارسلیقه‌ای است، در این زمینه توجه به حقوق آحاد جامعه بسیار ضروری است و اگر در انتخابات به دنبال پیروزی نظام هستیم باید برنامه ریزی خوبی داشته باشیم و برای پیروزی احزاب خود نیز باید دنبال حضور حداکثری مردم باشیم.

وی ادامه داد: اصفهان شهری متعلق به همه مردم ایران است، همه و دولتمردان باید به اصفهان عشق بورزند و در این میان نقش سرمایه‌گذاران و مدیران بی بدیل است و دولتمردان و نمایندگان مجلس باید توجه ویژه‌ای به این شهر و استان داشته باشند.