به گزارش برنا، بر اساس آمار ارایه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، ۶۸۱ واحد تولیدی در هفت ماهه امسال در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال( تبصره ۱۸) حدود ۳۷ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده اند.

در همین راستا در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) از ابتدای اسفند ۱۳۹۷ تا پایان مهر ۱۳۹۹ مبلغ ۶۹ هزار و ۷۰۳ میلیارد ریال تسهیلات به یک هزار و ۲۳۲ واحد پرداخت شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: