به گزارش برنا از آمارهای یاد شده، مجموع معاملات هشت ماهه پارسال ثبت شده در سامانه دارکات الکترونیکی دولت (ستاد)   ۵۲۰ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال بود.

برپایه این گزارش، در مدت یاد شده ۵۵ هزار و ۳۰۲ تامین‌کننده و مزایده‌گر در این سامانه ثبت‌نام کردند که در هم‌سنجی با پارسال رشد ۲۹.۳ درصدی داشته است.

در این مدت ۸۴۵ دستگاه عضو نسبت به خرید اقدام کردند و در مجموع ۱۸۱ هزار و ۹۳۰ سفارش خرید (رشد ۵۷ درصدی) به ثبت رسید.

همچنین ۵۸۹ دستگاه عضو در مزایده‌های این سامانه شرکت کردند. تا پایان آبان‌ماه تعداد ۴۱ هزار و ۶۴۵ مزایده منتشر شد که از بین آنها ۱۴ هزار و ۱۸۱ مزایده دارای پیشنهاد بودند.

تعداد مزایده‌ها نسبت به هشت ماهه پارسال رشد ۳۴.۲ درصدی و تعداد مزایده‌های دارای پیشنهاد رشد ۵۱.۴ درصدی داشته است.

برپایه این گزارش، تا پایان آبان‌ماه امسال ۴۸۹ دستگاه عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مناقصات شرکت کردند، تعداد ۳۰ هزار و ۴۲۴ مناقصه منتشر شد (رشد ۲۲.۳ درصدی) و تعداد مناقصه‌های بازگشایی شده ۱۲ هزار و ۸۶۳ (رشد ۱۰.۲ درصدی) بود.

مجموع معاملات انجام شده در سامانه ستاد در آبان‌ماه امسال نیز ۱۸۰ هزار و ۸۴ میلیارد ریال به ثبت رسید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: