به گزارش برنا، نگاهی به آمارهای وزارت صمت از وضعیت شرکت‌های تولیدکننده سیگارت و تنباکو نشان می‌دهد که تولید تنباکو در 8 ماهه امسال نسبت به 8 ماهه سال قبل، کاهش 39.2 درصدی داشته است. 

تولید تنباکو در 8 ماهه 99 به رقم 1 هزار و 11 تن رسیده که در سال قبل، یک هزار و 663 تن را به ثبت رسانده بود. همچنین صدور و تمدید مجوز تاسیس و تولید در این حوزه، از 22 مورد به 105 مورد رسیده که رشد 377 درصدی را نشان می‌دهد.

در عین حال، بازدید از کارخانجات از 36 مورد به 47 مورد افزایش داشته است. نگاهی به آمار مقایسه تجارت، برآورد قاچاق و برآورد مصرف نیز نشان از کاهش قاچاق سیگار و رشد صادرات آن دارد. میزان صادرات سیگار در 8 ماهه 98 رقم 0.078 میلیارد نخ بوده که در 8 ماهه امسال به 0.081 میلیارد نخ رسیده و رشد 3.8 درصدی را نشان می‌دهد.

برآورد قاچاق در سال 98 حدود 8.16 میلیارد نخ و در سال جاری 7.77 میلیارد نخ ثبت شده که کاهش برآورد قاچاق را نشان می‌دهد. میزان مصرف هم در دو سال پیاپی 98 و 99 ثابت و حدود 43.33 میلیارد نخ بوده است. 

تولید سیگار

خبرنگار: سپیده اشرفی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: