به گزارش برنا، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امامی با رشد حدود 20 هزار تومانی به نرخ 10 میلیون و 760 تومان فروخته شد و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 10 میلیون و 600 تومان رسید.

شکه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: