به گزارش برنا به نقل از مرکز آمار ایران؛ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی در زمستان ۱۳۹۹ به ۹۶/۷ درصد رسید که در مقایسه با فصل مشابه سال قبل با (۷۰/۶ درصد) (تورم نقطه به نقطه)، ۲۶/۱ واحد درصد افزایش داشته است. 
 
میانگین قیمت دریافتی از سوی تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در زمستان ۱۳۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۹۶/۷ درصد افزایش دارد. 
 
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم " مرغ حذفی " (۸۱.۰ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " جوجه‌ی یکروزه" (۱۲۴.۳ درصد) است.

چکیده

شاخص قیمت تولید کننده بخش مرغداری‌های صنعتی (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۵) در زمستان سال گذشته برابر با ۳۸۸/۹ بوده است که در مقایسه با فصل قبل (تورم فصلی) ۲۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۶/۱ درصد افزایش یافته است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به زمستان ۹۹ نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۲۷/۵ درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی در زمستان ۱۳۹۹ به ۵/۱ درصد رسید که نسبت به فصل قبل که ۳۰ درصد بود (تورم فصلی)، ۲۵ واحد درصد کاهش دارد. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم" مرغ گوشتی " (۰/۴ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " کود " (۲۰/۸ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال گذشته نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۵۸/۱ درصد رسید که نسبت به فصل قبل (۳۰/۶)، ۲۷/۵ واحد درصد افزایش نشان میدهد. 
 
در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " مرغ حذفی " (۳۲/۸ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم "تخم مرغ خوراکی " (۸۷/۶ درصد) است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در زمستان ۹۹ نشان میدهد که شاخص کل بیشتر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان یزد با ۲۳/۱ درصد و کمترین میزان مربوط به استان خراسان جنوبی با ۱۲/۶ درصد کاهش است.
 
مقایسه شاخص کل استان‌ها در زمستان ۹۹ نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که کل استان‌ها با افزایش روبه رو بوده اند بطوریکه بیشترین میزان افزایش مربوط به استان مازندران با ۱۲۸/۶ درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۴۴ درصد افزایش است.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: