به گزارش خبرنگار برنا از سرابله، دکتر علی رحیمی  با اعلام این خبر افزود: نیروهای شورای آرد ونان چرداول مقدار ۲تن آراد قاچاق از از یک دستگاه کامیون بنز کشف کردند

رحیمی با بیان اینکه آردهای مکشوفه فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل بودند، اظهار داشت:  ضمن توقیف کالاهای مشکوفه  که از یکی از نانوای داران شهرستان بود پرونده تخلف وی جهت اقدامات قانونی به مراجع مربوطه ارسال گردید

معاون عمرانی فرماندارچرداول با اشاره به برخورد قانونی با کسانی که اقدام به قاچاق آرد کنند گفت؛کلیه نانوایی ها ملزم هستند که سهیمیه اراد تحویلی راپخت ودر اختیار مصرف کنندگان قراردهند درغیراینصورت هرگونه تخلف  از سوی این صنف پیگیرد قانونی دارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: