به گزارش برنا از ایلام ؛ موسی نژاد در دیدار با مدیر و معاونان سرپرستی بانک کشاورزی استان ایلام گفت: ایجاد فرصت های شغلی برای مددجویان، نیازمند همکاری دستگاهها و خصوصاً بانکهای عامل این استان خواهد بود.

او با اشاره به اینکه سال گذشته حدود چهار هزار فرصت شغلی برای مددجویان این نهاد ایجاد شده است گفت: امسال با اینکه با کمبود منابع مواجه هستیم اما نظر به اهمیت و ضرورت اشتغال زایی برای نیازمندان و توانمندسازی آنان، ایجاد فرصت های شغلی افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با تقدیر از همکاری بانک کشاورزی استان ایلام در زمینه اشتغال زایی برای مددجویان کمیته امداد گفت: این بانک سال گذشته با اختصاص 10 میلیارد تومان به همه تعهدات خود در زمینه تخصیص منابع اشتغال زایی برای مددجویان کمیته امداد عمل کرده است و ما از همکاری های خوب این بانک در این زمینه سپاسگزاریم.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان ایلام گفت:

 همکاری در زمینه ایجاد اشتغال و تخصیص منابع اشتغال زایی برای قشر نیازمند و مددجو از اولویتهای اصلی بانک کشاورزی در این استان است.

مهندس عزت پناه در دیدار با مدیرکل کمیته امداد استان ایلام بیان کرد: بر اساس احساس مسئولیتی که داریم خود را موظف می دانیم که به صورت ویژه در خدمت قشر مددجو و نیازمند باشیم و در توانمند کردن آنان مشارکت تأثیر گذاری داشته باشیم.

گفتنی است بانک کشاورزی استان یکی از بانک های پیشرو در امر مشتری مداری است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: