به گزارش برنا ،  درکنگره نوزدهم حزب مردم سالاری  دکتر مصطفی  کواکبیان بعنوان دبیرکل و  دکتر محسنی بندپی( استاندار تهران)، و تعداد زیادی از نمایندگان ادوار مجلس از جمله؛ علی ابراهیمی، علی ساری، محمد فیضی، عبدالله  حاتمیان، علی بختیار و شهروز برزگر نیز از منتخبین مجمع عمومی برای عضویت در شورای مرکزی این حزب هستند.

 در اولین جلسه دوره دهم شورای مرکزی این حزب، خانم آذین شرف خانی بعنوان دبیر شورای مرکزی انتخاب گردید.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: