به گزارش برنا ازایلام؛براساس اعلام نظر وزارت بهداشت درروز۱۶ فروردین دربین ۱۲ شهرستان استان ایلام شهرستانهای ایلام،ایوان وچرداول ازنطر رنگ بندی شیوع کرونا دروضعیت قرمزقرارگرفتند

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: