به گزارش خبرنگار ما، فروشگاه های زنجیره ای به علت ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان و حجم بالای خرید می توانند از تولیدکننده ها تخفیف بگیرند و آن را به مشتریان ارائه کنند.

 

اما به تازگی موارد محدودی دیده شده که قیمت روی کالا از قیمت چاپ شده در فاکتور پایین تر است.

برای آگاهی از دلیل برخی تفاوت قیمت ها در فروشگاه های زنجیره ای، تماشای فیلم زیر خالی از لطف نیست.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: