به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛  دکتر محسنی بندپی استاندار تهران در جلسه طرح شهید سلیمانی اظهار کرد: تعداد فوتی های کرونایی در استان تهران روزانه به 27 نفر کاهش پیدا کرده و همچنین میزان بستری های ما میز به زیر 80 نفر رسیده است اما هنوز هم به شرایط پایداری نرسیده ایم.

وی افزود:  اعمال محدودیت های هوشمند و نظارت دقیق بر اجرای پروتکل های بهداشتی و طرح منع تردد شبانه نقش بسیار مهمی در کاهش فوتی های کرونایی دارد حفظ شرایط موجود بسیار اهمیت دارد و در مقاطعی بیمارستان های دولتی در استان تهران برای پذیرش جا نداشتند و باید شرایطی فراهم کنیم تا شیب نزولی در فوت و بستری در استان تهران تداوم داشته باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: