به گزارش خبرگزاری برنا تهران؛ بخشدار قلعه نو  گفت : ساخت و سازها در سطح روستا بر اساس قانون و نظارت انجام شود تا شاهد رفتار سلیقه‌ای برخی از مردم در این بخش نباشیم.

صادقی سو استفاده متخلفین رابی توجهی به هویت روستا و تخریب سرمایه‌های کشاورزی دربخش عنوان کرد.

بخشدار قلعه نو حضور فعال گشت های ساختمانی بخشداری و دهیاری را جلوگیری از پیامدهای منفی درسطح بخش برشمرد.

وی تصریح کرد: توسعه روستایی نتیجه نگاه متوازن و همه جانبه مسئولان است که نیازها را در تمام سطح و با پیش‌بینی آینده مدیریت و هدایت می کنند که باعث جلوگیری از آسیب جدی برای اهالی را به همراه دارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: