به گزارش خبرگزاری برنا ؛ انوشیروان محسنی بندپی در مورد کاهش نرخ بیکاری اظهار داشت: بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران؛ نرخ بیکاری استان تهران در فصل زمستان سال گذشته ۷ درصد اعلام شده است.

وی افزود: نرخ بیکاری استان در زمستان سال ۹۸ حدود ۸.۸ درصد بوده که در زمستان سال ۹۹ با کاهش ۱.۸ درصدی به ۷ درصد رسید.

استاندار تهران با بیان اینکه میانگین بیکاری استان در سال ۱۳۹۸ به میزان ۹.۸ درصد بوده است عنوان کرد: میانگین ۱۲ ماهه نرخ بیکاری در استان تهران در سال ۱۳۹۹ به میزان ۷.۲۵ درصد می باشد که نسبت به میانگین سال ۱۳۹۸ حدود ۲.۵۵ درصد کاهش نشان می دهد.

محسنی بندپی سپس گفت: استان تهران در فصل زمستان بعد از استان مرکزی پایین ترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور دارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: